Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Člověk a jeho svět

Člověk – vnitřní orgány, kostra a svaly

Materiál obsahuje prezentaci pro podporu výuky, pracovní listy a vystřihovánku, kterou žáci vystřihují při opakování učiva.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Pracovní list.ppt
Vnitřní orgány.ppt
Vystřihovánka.ppt

FIŠEROVÁ, Věra. Člověk – vnitřní orgány, kostra a svaly. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 02. 09. 2011, [cit. 2013-03-25]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/clovek-vnitrni-organy-kostra-a-svaly.html>. ISSN 1802-4785.

1 komentář u „Člověk – vnitřní orgány, kostra a svaly“

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version