Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Člověk a příroda Fyzika

Jaderná elektrárna

Pracovní list pro skupinovou nebo individuální práci, ve kterém žáci vyhledávají a třídí informace z učebnice i z vlastní zkušenosti.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

Jaderná elektrárna.doc

JAŠKOVÁ, Petra. Jaderná elektrárna. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 11. 02. 2010, [cit. 2012-10-19]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/jaderna-elektrarna-2.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version