Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Anglický jazyk Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace

Kvarteto – Christmas

Pracovní list pro skupinovou práci obsahuje 32 karet určených ke známé hře kvarteto. Žáci hrají minimálně ve trojicích a sbírají čtveřice karet patřící k sobě (A, B, C, D). Je možné současně opakovat hláskování. Následují otázky související s obrázky na kartičkách. Je možné doplnit chybějící písmena do přiřazených slov.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Kvarteto – Christmas.doc

KUČEROVÁ, Radomíra. Kvarteto – Christmas. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 02. 2010, [cit. 2012-10-22]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/kvarteto-christmas.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version