Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

obálka Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Match questions and answers

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita pro skupinky žáků. Dostanou obálku s nastříhanými otázkami a odpověďmi, na lavici je spojují logicky k sobě.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Mixed sentences

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita pro jednotlivé žáky nebo dvojice, žáci sestavují a zapisují nastříhané věty z obálek.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Questions fondamentales

15.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro dvojici žáků, věty je nutné nastříhat a uložit do obálky. Počet vět odpovídá počtu obálek. Žák skládá větu z obálky, klade otázku, zapisuje odpovědi.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Reklama

Sentences in envelopes

23.10.2012 Publikoval(a):

Žáci pracují ve dvojici. Obdrží obálku, ve které je rozstříhaná anglická věta. Jejich úkolem je větu poskládat a správně zapsat. Poté kartičky vrátí zpět do obálky a pošlou do jiné lavice. Obálky se předávají tak dlouho, až mají všechny dvojice zapsány všechny věty. (Vyučující potřebuje 11 obálek). Úkol navíc: žáci seřadí věty po sobě tak, jak se logicky udály v běžném dni Simona.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Věty ukryté v obálkách

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list využívá prvků činnostního učení. Žáci pracují ve dvojici. Obdrží obálku, ve které je rozstříhaná oznamovací věta/otázka. Jejich úkolem je větu poskládat a správně zapsat. Poté kartičky vrátí zpět do obálky a pošlou do jiné lavice. Obálky se předávají tak dlouho, až mají dvojice zapsány všechny věty. (Vyučující potřebuje 10 obálek). Další úkol: žáci se mohou pokusit rozvíjet složené věty – z jednoduché věty vytvoří souvětí, souvětí obměňují.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se