Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

odčítání Archives - Strana 3 z 19 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Tvoříme příklady

04.04.2013 Publikoval(a):

Žáci sestavují a následně vypočítávají příklady, v nichž je zadán vždy jeden údaj. Procvičují si základní početní operace v oboru přirozených čísel.

Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Celý článek »


Křížovka

26.03.2013 Publikoval(a):

Procvičovaní matematických operací lze i zábavnou formou – řešíme křížovku.

Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
Celý článek »


Třeťáci a matematika 3. Opakujeme početní výkony

25.03.2013 Publikoval(a):

Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Opakují a prohlubují se v něm poznatky o početních výkonech sčítání, odčítání a násobení, dělení získané ve 2. ročníku. Prohloubením je zde shrnutí poznatků o vlastnostech početních výkonů jako záměna sčítanců – činitelů, sdružování sčítanců – činitelů.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


V dinoparku – numerace 0 –100

27.02.2013 Publikoval(a):

Materiál slouží k procvičení paměťového sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, násobení, zaokrouhlování a porovnávání čísel v numeraci 0–100. Žák bude počítat netradiční příklady s obrázky. Může pracovat přímo na PC (ICT + M), nebo vypracovávat PL vytištěné. V takovém případě doporučuji vymazat 10. cvičení s odkazem na online procvičení násobilky. Lze používat jako prověrku, samostatnou nebo skupinovou práci či netradiční domácí úkol. Součástí je řešení a PL ve variantách A, B. Motivováno dinoparkem.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Šifrovaná s rovnicemi

27.02.2013 Publikoval(a):

Žáci vyřeší jednoduché rovnice, čímž získají klíč k dešifrování názvů zvířat. Ta potom třídí do živočišných tříd. Vhodné pro skupinovou práci.

Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
Celý článek »Počítáme s římskými číslicemi

25.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí nejen římské číslice, ale i pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Poznej české sportovce

22.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy, na kterých si žáci zábavnou formou procvičí početní operace v oboru čísel do sta. Pomocí tabulky doplní k výsledkům písmena. Pokud počítají správně, vyjdou žákům jména sportovců, které mohou zařadit k příslušným sportům. Na volném listu mohou také navrhnout příklady, které dovedou jejich kamarády k poznání jejich slavné osobnosti.

Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Celý článek »


Karty s příklady

21.02.2013 Publikoval(a):

Kartičky s asi šedesáti různými příklady pro prvňáčky v oboru od 0–10.

Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Celý článek »


Obrázkové počítání do 100 s přechodem přes desítku

20.02.2013 Publikoval(a):

Generátor náhodných příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem před desítku. Výsledky děti označí v tabulce, kde jim vznikne obrázek. Obrázek si může učitel měnit.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Házej kostkou a počítej – sčítání a odčítání do 100

18.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list vhodný pro práci ve dvojicích. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání do sta, porovnávání čísel, pojmy jednotky, desítky a ciferný součet.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se