Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Člověk a jeho svět

Cestujeme po Evropě – Rakousko

Pracovní list spojující učivo o evropském státu s matematikou.

Očekávaný výstup: zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

Exit mobile version