Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Matematika Matematika a její aplikace

Matematická skládačka

Skládačka procvičuje přednost početních operací a závorek v číselném oboru do 1000.

Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Exit mobile version