Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Informační a komunikační technologie Informatika

Knihovna – ukotvení příček, filtr

Práce s databází knih. příklad je řešený v Excelu. Žáci si procvičí – ukotvení příček, filtr, vzorce, funkce.

Očekávaný výstup: ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

Exit mobile version