Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace

S Pustrpalkem do Brixenu

Pracovní list, jehož prostřednictvím si žáci zopakují učivo o Karlu Havlíčku Borovském. Součástí učebního materiálu je obrazová příloha.

Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

Exit mobile version