Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Doplň počet sousedů

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Žáci zábavnou formou dopočítávají chybějící číslo. Jsou tu 4 typy domečků, v nichž vždy v každém patře chybí číslo v jednom okénku. Další pracovní list umožňuje žákům sestavit si vlastní domeček s libovolným počtem pater a se zvoleným číslem na střeše. Vytvoří tak úkol pro svého spolužáka. Je přiloženo autorské řešení.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

Doplň počet sousedů.doc
Vytvoř si svůj domeček.doc
Řešení.doc

KUČEROVÁ, Radomíra. Doplň počet sousedů. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 01. 2011, [cit. 2013-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/dopln-pocet-sousedu.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Čísla a písmenaČísla a písmena Pracovní list obsahuje několik úkolů – sestavování čísel pomocí řazení písmen, dělení čísel na sudá a lichá, řazení čísel dle velikosti, vytváření příkladů pomocí vzniklých čísel… Je připojeno autorské řešení. Očekávaný výstup: provádí […]
  • Balónkové počítáníBalónkové počítání Prezentace umožňuje procvičování základních početních operací. Žáci doplňují čísla, která chybí na balónkách. Jsou připojeny 2 pracovní listy k vytisknutí. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými […]
  • Házíme 2 či 3 kostkami a tvoříme příkladyHázíme 2 či 3 kostkami a tvoříme příklady Materiál obsahuje 2 verze – žáci hází 2 nebo 3 kostkami, vytváří příklady pomocí čísel, které padnou na kostkách, a vybarvují políčka v tabulkách. Vítezem je ten, kdo má po určité době více vybarvených políček. Je určeno pro práci ve […]
  • Něco tu chybíNěco tu chybí Pracovní list je určen k procvičování pojmů: součet, rozdíl, součin a podíl. Žáci vyplňují tabulky a plní přiložené úkoly, které obsahují právě tyto čtyři pojmy. Materiál je určen pro individuální práci. Součástí je autorské […]
  • Terče – sčítání a odčítání do 20Terče – sčítání a odčítání do 20 Materiál se skládá ze 4 pracovních listů. Žáci procvičují sčítání a odčítání čísel do 20. Doplňují čísla do terčíků. Je určeno pro jednotlivce, ale lze použít i pro skupinovou práci. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní […]
  • Vybarvi a spočítej geometrické tvaryVybarvi a spočítej geometrické tvary Pracovní list je určen k procvičení sčítání a odčítání čísel do 10 a k poznávání geometrických tvarů. Žáci počítají čtverce, obdélníky, trojúhelníky a kruhy u přiložených obrázků. Mohou si vytvořit svůj vlastní obrázek poskládaný z těchto […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se