Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Současný svět je divné místo, když v něm stále musí pracovat děti

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


(Trend 21. století : důstojná práce)

“Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.”

(Václav Bělohradský)

“Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své.”

(Oldřich Fišer)

Ve světě je stále 168 milionů dětí, které musí pracovat. Představuje to 11 % všech dětí na Zemi. Nová zpráva Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO, specionalizovaná organizace OSN, usilující již od roku 1919 o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv) sice udává, že počet pracujících dětí se snižuje ( od roku 2000 o 78 milionů), ale tento pokles není dostačující. Více než polovina (85 milionů) z uvedeného počtu je nucena, stejně jako dospělí, pracovat ve vysoce nebezpečných podmínkách (21 %). Nejvíce pracujících dětí, konkrétně 78 milionů, se nachází v Asii a v Tichomoří. V subsaharské Africe dokonce pracuje každé páté dítě. Dětská práce zahrnuje všechny formy soustavné práce, které jsou vykonávány dětmi mladšími 14 let, a práci vykonávanou dětmi mladšími 18 let, která je škodlivá pro jejich fyzické nebo psychické zdraví a vývoj a brání jim ve školní docházce bez ohledu na to, zda dítě za tuto práci dostává mzdu. “Ve škole jsem ještě nikdy nebyl, pracuji každý den od 9 do 18 hodin v lomu. O své budoucnosti nepřemýšlím”, uvádí dvanáctiletý chlapec z Indie. Průměrná délka života lidí, kteří pracují v tamních kamenolomech, se pohybuje kolem 40 let. Důvodem je těžká fyzická práce, časté úrazy a nedostatek ochranných pomůcek pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

Jak uvádí Ekumenická akademie Praha (EAP, nevládní nezisková organizace, která prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů, jejichž výsledky přenáší do praxe v podobě konkrétních projektů), šest z deseti dětí pracuje v zemědělství. Například na kakaové plantáže v západní Africe denně odchází až dva miliony dětí. Běžně tam pracují s ostrými mačetami, které mohou způsobovat vážná zranění, nosí velmi těžké náklady vedoucí k poškození páteře a jsou vystaveny nebezpečným toxickým pesticidům. Děti, stejně jako dospělí, jsou nuceny pracovat v nedůstojných podmínkách, aby pro obyvatele hospodářsky vyspělých států vyráběli zboží denní spotřeby. Pěstování zemědělských komodit jako je kakao, káva, čaj nebo banány však nejsou jediné oblasti, kde se dětská práce využívá. Stejně tak je tomu u výroby oděvů, obuvi, hraček, elektroniky, zábavné pyrotechniky nebo u těžby minerálů, drahých kovů a stavebních kamenů. Spotřebitelé přitom mají v dnešní době již řadu možností, jak nakupovat zboží či zpracovávat suroviny získané eticky – důstojnou prací. Například ve světě existují iniciativy Fair Stone nebo Xertifix, které odběratelům nabízejí žulu, při jejíž těžbě není využívána dětská práce, zaměstnanci mají dostatečné ochranné pomůcky a za svoji práci dostávají řádnou mzdu. Od letošního roku realizuje u nás EAP mimo jiné kampaň “Za férovou čokoládu”.

Do České republiky se například jen v roce 2010 dovezlo celkem více než 25 tisíc tun žuly, která se používá jako kámen pro stavby nebo k výrobě náhrobních kamenů. V podobě dlažebních kostek se s ní dláždí náměstí či jiná veřejná prostranství. Okolo 48 % tohoto importu pocházelo z Číny a Indie. “Obce a města v Evropě vynakládají téměř 40 % svých rozpočtů na veřejné stavební zakázky. V nich mohou požadovat eticky vyráběné kameny. Zatím se tak ale neděje,” komentuje praxi veřejné správy organizace NaZemi, která hájí důstojné pracovní podmínky lidí ve světě. Připomeňme, že důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla v roce 1999 ILO. Jde o takovou produktivní práci každé ženy a muže, jež probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za níž dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. V praxi jsou však tyto principy často porušovány. Mezi práva pracujících patří mimo jiné i právo na ochranu proti diskriminaci, proti nucené práci a proti zneužívání dětské práce.

Na všechny uváděné skutečnosti upozorňuje Světový den důstojné práce, jehož oslava se koná každoročně vždy 7. října v podobě stovek akcí po celém světě.

Autor: Bohumil Tesařík

Přečtěte si také:

  • Řešení magického čtverceŘešení magického čtverce Prezentace s žákovskou účastí u objasnění postupů při řešení magických čtverců. V jednotlivých krocích se předpokládá samostatná činnost žáků, pak se kontrolují výsledky. Očekávaný výstup: užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při […]
  • Chemické prvky 3Chemické prvky 3 Pracovní list slouží k procvičení názvů a značek prvků. Žáci hledají vhodnou značku daného prvku a z výsledného hledání sestavují název dalšího prvku. Současně si procvičí hledání v MPTP. Lze použít pro jednotlivce i pro skupinovou […]
  • Find a classmate, who…Find a classmate, who… Pracovní list obsahuje 4 tabulky s aktivitami v různých časech. Slouží k procvičení otázek a odpovědí a je určen pro skupinovou práci. Je přiložen návod ke hře. Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché […]
  • Inspiroval nás František HrubínInspiroval nás František Hrubín Pracovní list, ve kterém žáci tvořivě pracují s textem Františka Hrubína. Vhodné pro 7. ročník. Očekávaný výstup: využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k […]
  • Podzimní básničkaPodzimní básnička Podzime, podzimku, řekni mi prosím, proč ještě zelené lístečky nosím? Závidím javorům, břízám i kaštanům, kdypak já barevné šatičky dostanu? Neboj se jablůňko, počkej jen do zítřka, to už ti dozrají všechny tvá jablíčka. Potom ti […]
  • Psychotropní látkyPsychotropní látky Prezentace definuje pojem psychotropní látka a drogová závislost. Podle míry návykovosti a poškození organismu rozděluje drogy na měkké a tvrdé. Je uvedena celá řada zástupců obou skupin, jejich účinky na organismus a zdravotní rizika. […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se