Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Ústí nad Labem: Pověst o selském králi ze Stadic

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


O Stadicích se vypráví ještě jeden příběh. Není o stadickém zemanovi, zakladateli přemyslovského rodu, ale o muži, který o sobě prohlašoval, že je selským králem. Stalo se to v době, kdy skončily husitské války a zemřel císař Zikmund, „liška ryšavá“, jak mu přezdívali Čechové, a v zemi nastalo bezvládí. Lidé neměli klid na práci, nestarali se o pole ani o hospodářství, neměli před sebou jasnou budoucnost. A proto uvěřili všemu, co je jen trochu mohlo povzbudit. Tehdy se roku 1445 objevil ve Stadicích tajemný stařec. Byl vysoké postavy, již prošedivělý a oblečený do hrubého šatu. Svým vystupováním a výmluvností si dokázal každého získat. Jmenoval se Jakub a byl poddaným z jedné vesnice v okolí nedalekých Teplic. Přišel do Stadic a usadil se pod lískovým keřem, který, jak všichni věřili, pamatoval Přemyslovu dobu. Časem si pod lískou vybudoval skrovný přístřešek jen z proutí, slámy a listí a začal promlouvat k zástupům lidí, kteří za ním do Stadic přicházeli.

Jakub lidem vyprávěl o rovnosti, která by mezi nimi měla být. Vyslovoval přání, aby byly Čechy spravovány podle dávných selských práv a přesvědčoval své posluchače, že je zachrání jen ten, kdo vzejde z prostého lidu. Jen takový bude s lidem soucítit a jen ten odstraní šlechtu, původce všeho zla. Posluchačů z okolí, ale i zdaleka nebývalo málo, říká se, že jich bylo někdy až dva tisíce. Poddaný Jakub nebyl podvodník, který by se chtěl povznést nad ostatní a využít jejich důvěřivosti. Vyprávěl příchozím, že měl vidění a v něm byl vyzván, aby se vypravil do Stadic a nechal se provolat selským králem. Všemu, co nadšeně lidem vykládal, sám věřil a nakonec uvěřil i tomu, že se stane novým povolaným českým králem. Když ale jeho řeči začaly v lidech probouzet revoluční nálady, zasáhlo panstvo. Páni svolali radu a usnesli se, že do Stadic pošlou ozbrojené lidi, aby samozvaného selského krále zajali a odvedli do roudnického hradu. Když se to lidé, kteří Jakubovi ve Stadicích naslouchali, dozvěděli, rychle se všichni vrátili domů. S poblouzněným Jakubem zůstala jen hrstka jeho nejbližších. Zbrojný lid Jakuba bez odporu zajal a ten byl spolu se svými nejbližšími uvězněn a posléze odvezen do Prahy, kde se ho ujal pražský purkmistr. V té době již měli všichni Jakuba – selského krále – za blázna. Proto ho ani purkmistr u sebe dlouho nezdržoval, dal mu nějaké peníze a poslal ho pryč. Stařec zmizel beze stopy a už o něm nikdo nikdy neslyšel. Lidé, kteří všemu, co jim selský král navykládal, uvěřili, byli zklamáni tím, že se po jeho zajetí nic nestalo a že se jeho přání a vidiny neuskutečnily.

Přečtěte si také:

  • Prvňáci a matematika – začínámePrvňáci a matematika – začínáme První téma kompletu Prvňáci a matematika. Je přípravným obdobím, které je zaměřeno na orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, nahoře, dole, poloha svislá, vodorovná, šikmá) vztahy uspořádání (před, za; více, méně, větší, […]
  • Tři zlaté vlasy děda VševědaTři zlaté vlasy děda Vševěda Našli kluka ve vodě, děkovali náhodě. Plaváček byl kluk jak jedle, k Vševědovi spěchal hnedle. Pro tři vlasy utíká, svatba bude veliká.
  • Rychlá pomoc pro učiteleRychlá pomoc pro učitele Učitelé dennodenně řeší situace, které narušují výuku a pracovní atmosféru ve třídě. Ať už je to žák, který usnul či naopak šaškuje, nebo jiný, který se bojí udělat chybu, či stále negativní kolega – pro (nejen začínajícího) učitele […]
  • Procvičování matematiky s tajenkouProcvičování matematiky s tajenkou Opakování učiva matematiky na konci 3. třídy. Opakování je spojeno s pohybem po třídě. Žáci řeší příklady na kartičkách a místo známek získávají písmena, která jim po správném vyřešení vytvoří tajenku. Očekávaný výstup: provádí zpaměti […]
  • Žádost – opakováníŽádost – opakování Pomocí této prezentace si žáci zopakují a znovu osvojí učivo týkající se žádosti. Očekávaný výstup: využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu […]
  • Jdeme na nákup!Jdeme na nákup! Pracovní list na procvičování početních operací do 10 pomocí mincí. Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Jdeme na […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se