Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Brownův pohyb a difúze (pracovní list)

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Pracovní list při výuce Brownova pohybu a difúze. Slouži k osvojení pojmosloví a k experimentování.

Očekávaný výstup: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

Brownův pohyb a difúze.doc

MICHÁLEK, David. Brownův pohyb a difúze (pracovní list). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 17. 02. 2011, [cit. 2013-01-17]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/brownuv-pohyb-a-difuze-pracovni-list.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Látky a tělesa – opakování pojmůLátky a tělesa – opakování pojmů Opakování pojmů tematického celku látky a tělesa formou hry had. Očekávaný výstup: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Láky a tělesa – opakování […]
  • Slova protikladnáSlova protikladná Materiál obsahuje pracovní list k procvičení učiva o slovech protikladných a o slovních druzích. Žák si bude uvědomovat význam slov a tvořit s vybranými větami, bude protiklady přiřazovat k obrázkům a do křížovky. Očekávaný výstup: […]
  • Karel KrylKarel Kryl Prezentace, základní životopisné údaje, přehled tvorby, pracovní list s texty a otázkami. Očekávaný výstup: uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl […]
  • PartitivesPartitives Žák si procvičí partitiva pomocí domina a cvičení na doplňování a opravy chybných spojení. Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá […]
  • Hra – vyjmenovaná slova po LHra – vyjmenovaná slova po L Hra na procvičování vyjmenovaných slov po L. Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický […]
  • KašpárekKašpárek Červená čepička, zacinká rolnička. Než poví pohádku pěkně se ukloní, o králi na hrádku, zvonečkem zazvoní.

Štítky: ,


Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Reklama

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se