Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Elektřina a magnetismus I. – opakování pojmů a veličin

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Opakování pojmů a veličin první části tematického celku elektřina a magnetismus formou hry had.

Očekávaný výstup: rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností

Elektřina a magnetismus I.doc

KAPOUN, Michal. Elektřina a magnetismus I. – opakování pojmů a veličin. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 24. 02. 2010, [cit. 2012-10-22]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/elektrina-a-magnetismus-i-opakovani-pojmu-a-velicin.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Obrácené doplňovačky ve fyzice 4Obrácené doplňovačky ve fyzice 4 Obrácené doplňovačky určené k opakování tematického celku elektřina a magnetismus. Očekávaný výstup: rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností Obrácené doplňovačky ve fyzice 4.doc Obrácené doplňovačky […]
  • Elektrické vodiče a nevodičeElektrické vodiče a nevodiče Pracovní list do hodin fyziky na téma elektrické vodiče a nevodiče. Rozvíjí fyzikální myšlení a podporuje experimentátorskou činnost. Osvojuje pojmosloví z dané oblasti fyziky. Očekávaný výstup: rozliší vodič, izolant a polovodič na […]
  • Zákony elektrického proudu v obvoduZákony elektrického proudu v obvodu Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Zákony elektrického proudu v obvodu. Očekávaný výstup: využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů Zákony elektrického proudu v […]
  • Elektrický náboj, elektrické poleElektrický náboj, elektrické pole Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Elektrický náboj, elektrické pole. Očekávaný výstup: určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a […]
  • Převody jednotek fyzikálních veličinPřevody jednotek fyzikálních veličin Pomůcka sloužící k převodům jednotek fyzikálních veličin. Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Převody jednotek fyzikálních veličin.doc KAPOUN, […]
  • Pyramida – elektřina a magnetismus 1Pyramida – elektřina a magnetismus 1 Didaktická hra určená k opakování a procvičování učiva tematického celku elektřina a magnetismus. Očekávaný výstup: rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se