Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Člověk a jeho svět

Jednoduché stroje

Pracovní list určený k procvičování učiva hravou formou.

Očekávaný výstup: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Jednoduché stroje – zadání.doc
Jednoduché stroje – řešení.doc

DUDOVÁ, Monika. Jednoduché stroje. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 28. 03. 2011, [cit. 2013-01-28]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/jednoduche-stroje-3.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version