Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Člověk a příroda Zeměpis

Jezera Ameriky

Materiál obsahuje prezentaci a pracovní list s přiloženým autorským řešením. Žáci se seznamují s jezery v Americe formou prezentace a obrázků v ní i prací s atlasem světa.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Jezera Ameriky.ppt
Jezera Ameriky – zadání.doc
Jezera Ameriky – řešení.doc

NAVRÁTIL, Miroslav. Jezera Ameriky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 10. 03. 2010, [cit. 2012-10-22]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/jezera-ameriky.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version