Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Počítání do 15

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Materiál obsahuje domina na procvičování počtu prvků do 15 a pexesa na sčítání a odčítání v oboru do 12. Pexesa doporučuji pro lepší orientaci ukládat do dvou sloupců – do jednoho pouze příklady, do druhého jen výsledky. Jinak se jedná o typickou hru pexeso, žáci však otáčí jednu kartu z jednoho sloupce a jednu z druhého. Pexesa doporučuji podlepit papírem, aby nebyla z druhé strany čísla patrná.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

Odčítání do 10 pexeso.doc
Odčítání do 12.doc
Počet prvků do 10.doc
Počet prvků do 15.doc
Sčítání a odčítání do 10 pexeso.doc
Sčítání a odčítání do 12.doc
Sčítání do 10 pexeso.doc
Sčítání do 12.doc

GŘUNDĚLOVÁ, Martina . Počítání do 15. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 05. 2011, [cit. 2013-02-12]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/pocitani-do-15.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Animals – gameAnimals – game Žáci si procvičí popis zvířat. Pracovní list lze využít také jako domino a pexeso. Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými […]
  • Vím, co čtu – domino a pexesoVím, co čtu – domino a pexeso Tento materiál je určen především pro děti učící se genetickou metodou čtení. Vše je psáno velkými tiskacími písmeny. První pexeso – zvířata – obsahuje slova s maximálním počtem písmen 5. Pexeso – zvířata 2 – již obsahuje delší slova. V […]
  • Domino – souboryDomino – soubory Pracovní list může být použit jako domino nebo jako pexeso, žáci procvičují pojmy týkající se souborů a programů. Očekávaný výstup: používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Domino – […]
  • Los númerosLos números Žáci si procvičí číslovky 0–20 pomocí osmisměrky, opravy chyb a domina/pexesa. Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu Los números.doc HOPFOVÁ, Lucie. Los números. Metodický portál : […]
  • NombresNombres Materiál je určen žákům začínajícím s francouzským jazykem. Obsahuje dvě části – tangram ke složení a počítání v oboru do 100 a pexeso ke skládání (lze zaměnit za domino). Očekávaný výstup: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá […]
  • Sports – dominoSports – domino Žáci složí kartičky domina a spojí oba konce. Materiál lze také použít jako pexeso. Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé […]

Štítky: ,


Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se