Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

domino Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Domino – sčítání a odčítání do 100

22.03.2017 Publikoval(a):

Matematické domino – sada 72 kartiček. Při hře si žáci zábavnou formou procvičují sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 bez přechodu přes desítku.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Dějepisné domino

26.03.2013 Publikoval(a):

Pomocí domina si žáci zábavnou formou procvičí důležité události a osobnosti z českých dějin a také pojmy. Sami se pokusí vytvořit další části domina.

Očekávaný výstup: orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
Celý článek »


Domino – In der Schule

21.03.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen k procvičení či zopakování slovní zásoby na téma In der Schule.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Domino – Tiere

21.03.2013 Publikoval(a):

Hrou domino si žáci mohou jednoduchou formou zopakovat či procvičit slovíčka týkající se zvířat.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Domino – Monate und Jahreszeiten

21.03.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen pro samostatnou práci žáků, slouží k procvičení či zopakovaní si slovní zásoby, je zaměřen na měsíce v roce a roční období.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »Domino – Farben

12.03.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen k procvičení či zopakovaní slovní zásoby (barvy). Je určen pro samostatnou práci žáků. Stránky je nutné vytisknout barevně.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Dominové karty – slova spisovná a nespisovná

12.03.2013 Publikoval(a):

Žáci se během této hry učí nahrazovat slova nespisovná slovy spisovnými, uvědomují si správnost používání spisovných slov v písemném projevu a hovorové češtině.

Očekávaný výstup: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
Celý článek »


Dominové karty – slova vyjmenovaná a příbuzná

27.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si během hraní hry procvičují přiřazování příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným a odůvodňují význam příbuzných slov.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Celý článek »


Dominové karty – násobení, dělení

27.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si během této hry procvičí početní operace násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Animals – game

22.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si procvičí popis zvířat. Pracovní list lze využít také jako domino a pexeso.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se