Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Proč cvičit jógu s dětmi?

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Jóga je zábava. Nesoutěžíme, jen si hrajeme. A při tom poznáváme sami sebe i své okolí. Jóga pomáhá dětem nejen ve správném fyzickém vývoji, učí je čelit stresovým situacím, rozvíjí jejich fantazii a radost ze života. A to je v dnešní uspěchané době velmi důležité a často námi dospělými
podceňované.”
Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí je odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze života a sebevědomí. Dětí, které cvičí jógu, lépe zvládají řešení stresových situací.


Cvičením jógy dětí získávají:
– pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
– lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
– lepší soustředění
– lepší vnímání a ovládání svého těla
– lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
– snadnější zvládání stresových situací
– rozvoj fantazie a představivosti
– základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
– úctu k sobě i okolí
– radost a pozitivní naladění a sebevědomí
– cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí – ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
– rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, učí se orientaci v prostoru)
– cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.

Pro jaké děti je vhodná jóga?
Podle názoru většiny odborníků je pro děti do 3 let nejdůležitější podpora jejich přirozeného pohybu, tj. plazení, lezení, později běhání (nejlépe na měkkém povrchu a čerstvém vzduchu). U předškoláků začíná hrát roli i všestranné cvičení, např. v tělocvičně. Jóga může být velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého vývoje dítěte až do jeho dospělosti.

Jóga je cvičení, u kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii vyrovnat a zároveň učí děti vyšší koncentraci a lepšímu zvládání stresových situací, což bezesporu využijí v ostatních sportovních i nesportovních aktivitách.

Jóga se osvědčila nejen u dětí zdravých, ale i ve speciální dětské terapii, např.u hyperaktivních děti, při potížích s učením, při léčení dýchacích potíží nebo u Downova syndromu. Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, poraďte se prosím nejdříve o vhodnosti cvičení s dětským lékařem.

Zaměření cvičení jógy podle věku dítěte

Děti do tří let
Při cvičení jógy s dětmi do věku tří let je nutné zaměřit se hlavně na:
nácvik dynamického pohybu, který všestranně rozvíjí pohybový aparát dítěte
vytváření správných pohybových stereotypů
vnímání těla jako takového, jeho těžiště a rovnováhy
kompenzaci případných růstem způsobených svalových disbalancí
silové nepřetěžování dětí.

U dětí do tří let není vhodné vyžadovat statické výdrže v polohách (nebo jen na velmi krátkou dobu). Doporučuje se využít dynamických fází poloh a raději je víckrát opakovat.
Doporučená doba cvičení u dětí do tří let je 10–15 minut, nejlépe každý den.

Děti od tří do čtyř let
Pro děti od tří do čtyř let platí stejná doporučení jako u dětí do tří let. V tomto věku je vhodné zaměřit svou pozornost především na vytváření správných dechových návyků formou různých her (foukání do peříček, nafukování balónu, pískání na píšťalku) a správného držení těla. Lze také používat krátké statické výdrže, například v balančních pozicích.
Doporučená doba cvičení 20 minut.

Děti od pěti do sedmi let
Děti v tomto věku se už umí lépe soustředit. Při cvičení proto klademe důraz na detaily motoriky pohybu a správnost provedení jednotlivých cviků. Děti, které cvičí jógu od mladšího věku, jsou už schopné sledovat dech a fázovat ho (nácvik plného jógového dechu).
Doporučená doba cvičení 45 minut.

Aby byla jóga dětem prospěšná, dodržujte prosím tyto zásady:
Cvičení přizpůsobte věku a psychomotorickým schopnostem dětí.
Necvičte 1 – 2 hodiny po jídle.
Cvičte v pohodlném, nejlépe volném bavlněném oblečení, v ponožkách nebo naboso.
Cvičení jógy s dětmi je naprosto odlišné= od jógy pro dospělé. Je to především zábava – při cvičení zpívejte. Říkejte básničky nebo pohádky, běhejte a skotačte.
Cvičte s dětmi spíše dynamicky. Nenuťte je vydržet dlouho v jógových pozicích.
Děti do žádného cviku nenuťte, mějte s nimi trpělivost.
Pokud je to možné, provádějte cviky vždy na obě strany.
Starší děti při cvičení veďte k nádechu i výdechu nosem (pokud není uvedeno jinak).

Pro více informací navštivte:
www.jogasdetmi.cz
www.cadj.cz

Foto: Copyright © 2012 Martina Macháčková


Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se