Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Půdy

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Prezentace podává základní přehled týkající se tématu půdy. Závěr prezentace obsahuje otázky ke zopakování.

Očekávaný výstup: porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

Půdy.ppt

SOBOTKA, Tomáš. Půdy. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 07. 2011, [cit. 2013-02-26]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/pudy.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Půdní profilyPůdní profily Pracovní list na málo populární téma půdní druhy a půdní typy. Materiál obsahuje také jednoduché názorné obrázky. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, […]
  • Závislost člověka na půděZávislost člověka na půdě Žáci uvedené potraviny rozdělují na ty, které jsou svou produkcí závislé na půdě, a na ty, které půdu nepotřebují. Očekávaný výstup: Vztah člověka k prostředí Závislost člověka na půdě.doc SUCHÁ, Dagmar. Závislost člověka na […]
  • Riskuj – Neživá přírodaRiskuj – Neživá příroda Zopakování kapitoly Neživá příroda (učebnice Nová škola). Očekávaný výstup: pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Neživá příroda.xls SEDLÁČKOVÁ, Jana. Riskuj – Neživá příroda. […]
  • Děláme pokusyDěláme pokusy Žáci ve skupinkách připravují jednoduché pokusy, kterými si ověřují vliv neživé přírody na růst rostlin. Postup k provedení pokusu mají žáci názorně nakreslený na pracovním listě. Žáci ve skupince společně pokus připraví a několik dní […]
  • PedosféraPedosféra Úkoly pro aktivní práci žáků na PC – samostatně nebo ve skupinách v PC učebně, ale i k domácímu procvičování. Lze využít i pro společnou práci na interaktivní tabuli. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní […]
  • Osobní zájmena  Osobní zájmena Pracovní list s přehledem anglických osobních zájmen. Ukázka zájmena já ve větách. Jednoduché věty s použitím zájmen. Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje Osobní zájmena.doc KNEISLOVÁ, […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se