Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

colour Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Numbers – colouring

18.02.2013 Publikoval(a):

Materiál je určený pro žáky, kteří s angličtinou začínají. Procvičují v něm čísla a barvy.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


Houses and Animals

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje domečky, které se nakopírují na různobarevné papíry, a zvířátka. Aktivita je určena pro práci ve dvojicích či ve skupině. Jeden žák umístí zvířátka pod domečky a druhý anglickou vazbou Is there a…? zjišťuje a zaznamenává, kde kdo bydlí. Materiál lze využít i na řadu dalších aktivit.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


Bingo – Colours

07.02.2013 Publikoval(a):

Rozvoj komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ – Colours. Hra Bingo. Dvě verze – barevná a černobílá pro vybarvení. Žáci si rozvíjí komunikativní kompetence – pozorně naslouchají, pečlivě vyslovují, rozvíjejí si svou slovní zásobu a kompetence k učení – umí zhodnotit svoji práci.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Easter

31.01.2013 Publikoval(a):

Žáci procvičují barvy, počítají kraslice, doplňují do tajenky názvy obrázků.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


Colours kvarteto

15.01.2013 Publikoval(a):

Materiál je určený k procvičování barev v angličtině.

Očekávaný výstup: vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Celý článek »



Cestičky

11.01.2013 Publikoval(a):

Hravé počítání je určeno k postupnému procvičování spojů malé násobilky v kombinaci s příklady na sčítání a odčítání v okruhu přirozených čísel do 100. Zároveň jsou použity i příklady se závorkami na upevnění znalostí o pořadí výpočtů. Pro zpestření a využití mezipředmětových vztahů jsou zařazeny názvy barev v angličtině. Tato slova lze ovšem podle potřeby přepsat do jiného jazyka, i českého. Nejprve je zařazen popis aktivity, potom 18 tabulek s postupným zvyšováním náročnosti, následují tabulky s jejich řešením. Vyučujícímu pak stačí rychlá kontrola barev v posledním sloupci, na jejímž základě se dá předpokládat správné řešení celé tabulky.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Colours – find the right colour

11.01.2013 Publikoval(a):

Materiál je určený k procvičování barev v angličtině.

Očekávaný výstup: vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Celý článek »


My ideal room

08.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje popis pokoje – žáci dle popisu dokreslují předměty, které patří do místnosti. V dalším úkolu se snaží doplnit názvy barev různých věcí v místnosti. Na závěr popisují svůj pokoj.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Bingo with colours

03.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list slouží pro skupinovou práci k procvičení názvů barev a čísel (1 – 15). Obsahuje 28 kartiček s různými kombinacemi barev a čísel. Kartičky lze též využít k sestavování příkladů na různé početní operace.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Celý článek »


Shapes

16.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje několik geometrických tvarů a jejich názvy. Je určen k zapamatování názvů těchto obrazců. Každý obrazec je možno pojmenovat i barvou. Žáci vybarvují a počítají obrazce různých geometrických tva­rů.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.



FB stránky

FB skupina

Přidej se