Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

poměr Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Úměrnost

10.06.2017 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky navozuje pojem úměrnost na základě rovnocennosti poměrů. Zároveň obsahuje i opakování základních poznatků o pojmu poměr a příklady k pochopení a procvičení.

Očekávaný výstup: určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Celý článek »


AZ kvíz – přímá a nepřímá úměra

22.02.2013 Publikoval(a):

Didaktická hra na principu populární televizní soutěže k využití jak ve škole při podpoře přímé výuky, tak doma při opakování a procvičování učiva o přímé a nepřímé úměře. Žáci si při strategii hry procvičí i své logické myšlení a při skupinové práci i schopnost spolupráce a vzájemné pomoci.

Očekávaný výstup: určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Celý článek »


Přímá a nepřímá úměrnost (základní seznámení) – interaktivní

21.02.2013 Publikoval(a):

První seznámení s pojmy přímá a nepřímá úměrnost. Žák řeší „selským“ rozumem základní ukázky úměrnosti. Určí číselnou hodnotu (výsledek). Doplní „typickou“ formulaci „Čím více, tím více (méně)“. Rozhodne mezi přímou x nepřímou úměrností. Tabulkový procesor po doplnění ihned vyhodnocuje správnost. Po správném splnění všech kroků se objeví informace SPRÁVNĚ. List č. 1 pracuje se stejnými číselnými hodnotami, žák se soustředí na rozlišení úměrností. V listu č. 2 žák dopočítává „náročnější“ hodnoty z hlavy. V listu č. 3 je novým krokem „výpočet přes jedničku“. Materiál je při výkladu možné použít k doplňování na interaktivní tabuli. K dispozici je stručný návrh aktivit a ukázka jednotlivých listů. Vhodné pro méně talentované žáky i práci s žákem-dyskalkulikem (list č. 1, list č. 2 s kalkulátorem). Konzultováno s PPP v Semilech (Mgr. M. Melíšková, spec. pedagog).

Očekávaný výstup: řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
Celý článek »


Poměr – pojem

19.11.2012 Publikoval(a):

Prezentace – vysvětlení pojmu poměr.

Očekávaný výstup: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Celý článek »


Úměrnosti – postup řešení

19.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky popisuje postup řešení příkladů úměrností. Zápis zadání, princip výpočtu. Příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Celý článek »Přímá úměrnost

19.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky zavádí pojem přímé úměrnosti. Jakému vztahu veličin říkáme přímá úměra a příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Celý článek »


Rozdělení úsečky v daném poměru (graficky)

17.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Uvádí grafické použití znalosti poměru při rozdělení úsečky v daném poměru. Zároveň prezentace přináší i opakování postupu při rozdělení úsečky na stejné části a příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Celý článek »


Změna úsečky v daném poměru (zvětšení)

15.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Přináší opakování grafického použití znalosti poměru pro zmenšení velikosti úsečky v daném poměru a uvádí postup grafického zvětšení úsečky v daném poměru. Zároveň prezentace přináší i příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Celý článek »


Změna úsečky v daném poměru (zmenšení)

14.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Přináší opakování grafického použití znalosti poměru při rozdělení úsečky v daném poměru a uvádí postup grafického zmenšení úsečky v daném poměru. Zároveň prezentace obsahuje i příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Celý článek »


Postupný poměr – základní tvar

03.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Uvádí pojem postupný poměr, jeho zápis, základní tvar (krácení a rozšiřování poměru). Příklady k procvičení.

Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se