Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

porozumění textu Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Povídání o pejskovi a kočičce – činnosti ke kapitolám

22.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy, skupinové práce a další aktivity ke knize Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Materiály jsou zaměřené zejména na porozumění čtenému textu.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


O letadélku Káněti – práce s kapitolami 1–10

17.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy, skupinové práce a další aktivity ke knize Bohumila Říhy O letadélku Káněti. Materiály jsou zaměřené zejména na porozumění čtenému textu.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Pohádka o princezně Eulálii, druhy vět

17.04.2013 Publikoval(a):

Na základě přečtené pohádky žáci doplňují zkratky pro druhy vět podle postoje mluvčího.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Co komu patří?

24.03.2013 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičování zrakového vnímání, logického myšlení a porozumění textu. V pracovním listu najdeme 12 obrázků zvířat a 24 kartiček s informacemi. Žáci mají za úkol přiřadit informace ke zvířátkům, ke každému patří dvě.

Očekávaný výstup: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Celý článek »


Přiřaď

21.03.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje obrázky a věty. Žáci mají za úkol přiřadit věty k obrázkům. Ke každému obrázku patří dvě věty. Další možnost je použít pouze obrázky. Žáci říkají, co vidí na obrázku.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »Kouzelníkův pracovní list z čj

20.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si v pracovním listu ověří své znalosti z gramatiky. Procvičí si psaní znamének ve slovech, měkké a tvrdé souhlásky, správně doplní slova do vět dle významu, budou písemně reagovat na přečtený text, správně zapíší slova stejnoznačná.

Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Celý článek »


Vystřihni a nalep

24.10.2012 Publikoval(a):

Žáci mají za úkol vystřihnout obrázky a nalepit je do vět tak, aby všechny věty dávaly smysl.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Český jazyk – procvičování pro 3. třídu

18.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list na procvičení učiva I. čtvrtletí ve 3. třídě. Aktivity je možné použít do čtvrtletní práce. Samostatná práce žáků.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Let’s practise English with Winnie The Pooh

08.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je motivován známou postavičkou medvídka Pú a je zaměřen na opakování slovní zásoby a jednoduché tvoření vět.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


O podivné záhadě na poštovním úřadě

29.09.2012 Publikoval(a):

Vyprávění o zvířátkách určené k poslechu a spojené s luštěním hádanek a rébusů. Vhodné i pro dramatizaci.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se