Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

převod jednotek Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Převody jednotek na šachovnici

04.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy jsou zaměřeny na určení všech vztahů mezi jednotkami délky, hmotnosti a objemu. K dispozici jsou tři podložky, na něž žák přikládá kartičky se správným vztahem. Kartičky doporučuji zalaminovat. Je možné využít pouze podložky, do kterých žáci ručně zapisují příslušné převody.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »


Pololetní písemná práce – 4. ročník – matematika

26.02.2013 Publikoval(a):

Tato pololetní písemná práce z matematiky prověří znalosti žáků za 1. pololetí 4. ročníku.

Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Celý článek »


Desetinná čísla – násobení a dělení 10, 100, 1000

12.02.2013 Publikoval(a):

Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000. Zařazeny jsou i převody jednotek, porovnávání desetinných čísel a příklady na využití komutativního, asociativního a distributivního zákona. Žák má v závěru možnost využít vlastní sebehodnocení. Žák provádí cvičení samostatně na počítači nebo je možné pracovat společně a cvičení spustit přes interaktivní tabuli. K dispozici je i verze pro tisk.

Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Celý článek »


Reklama

Měření a výpočet objemu

31.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list pro podporu výuky hodiny fyziky na téma Měření objemu. Pracovní list rozvíjí klíčové kompetence a podporuje i rozvoj logického a matematického myšlení.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »


Fyzikální veličiny – převody jednotek

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičování převodů jednotek hmotnosti a délky.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »Elektrický proud (pracovní list)

23.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list do hodin fyziky na téma Elektrický proud. Procvičuje převody jednotek, osvojuje zapojení ampérmetru do obvodu a odečítání hodnot ze stupnice analogového ampérmetru.

Očekávaný výstup: sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
Celý článek »


Hmotnost a její měření

21.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list pro výuku fyziky na téma Hmotnost a její meření. Slouží k rozvíjení klíčových kompetencí, ke školnímu a domácímu experimentování, trénování logického myšlení, osvojování základních pojmů atd.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »


Test z fyziky – tělesa a látky, převody jednotek objemu, hmotnosti a času

17.01.2013 Publikoval(a):

Digitální test k prohloubení vědomostí nebo zopakování tématu tělesa a látky a převody fyzikálních veličin objemu, hmotnosti a času.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »


Čas a jeho měření (pracovní list)

17.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list pro výuky fyziky na téma Čas a jeho měřeni. Početní a eperimentální úlohy na osvojení základních pojmů, převodů jednotek času, měření času a trénování logického myšlení. Některé úlohy lze využit i pro domácí přípravu a dommácí experimentování.

Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Celý článek »


Úhly – převod stupňů a minut na minuty – interaktivní

03.01.2013 Publikoval(a):

Žák převádí stupně a minuty na minuty. Tabulkový procesor po doplnění ihned vyhodnocuje správnost. Vhodné pro méně talentované žáky i práci s žákem dyskalkulickým. Materiál je při výkladu možné použít k doplňování na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se