Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Test převodu jednotek času

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Žáci si pomocí testu procvičí převody jednotek času.

Očekávaný výstup: využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

Převody jednotek času.ppt

HANZELÍN, Zdeněk. Test převodu jednotek času. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22. 06. 2011, [cit. 2013-02-22]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/test-prevodu-jednotek-casu.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Test z fyziky – převody jednotek délkyTest z fyziky – převody jednotek délky Žáci si prohloubí a procvičí vědomosti z převodů jednotek délky. Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Převody jednotek délky.ppt HANZELÍN, Zdeněk. […]
  • Test – přírodověda – měřeníTest – přírodověda – měření Test pro žáky 4. ročníku, který ověří jejich znalosti z učiva měření. Očekávaný výstup: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy Test 4. roč. přírodověda.doc URBÁNKOVÁ, […]
  • Hledej hláskuHledej hlásku Pracovní list, v němž děti třídí obrázky podle hlásky, kterou obrázky začínají. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Hledej […]
  • O třech ježibabáchO třech ježibabách Před mnoha lety, to ještě v dobách, kdy byl pánem Polického rybníka hastrman Brekoš, tehdy se konával hnedka po západu slunce na břehu poblíž vodního stavidla vždy prvního dne v měsíci pravidelný slet všech čarodějnic a […]
  • Cestujeme po Evropě – ChorvatskoCestujeme po Evropě – Chorvatsko Pracovní list spojující učivo o evropských státech s matematikou. Očekávaný výstup: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, […]
  • What is black?What is black? Prezentace obsahuje slova související s černou barvou. Každé slovo je vyjádřeno obrázkem. Žáci se naučí nová slovíčka a současně jednu z barev. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se