Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Český romantismus

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Materiál obsahuje prezentaci s přehledem autorů českého romantismu a divadel 18.-19.st., dále činnosti s poslechovými skladbami a úkoly na procvičení dané látky.

Očekávaný výstup: zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

Křížovka – český romantismus, otázky.ppt
Křížovka – český romantismus, úkol.xls
Křížovka – český romantismus, řešení.xls
Pojmy k soutěži Kufr.ppt
Úkoly český romantismus.doc
Český romantismus – teorie.ppt

MRŇÁK, Michal. Český romantismus. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 09. 2011, [cit. 2013-03-25]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cesky-romantismus-2.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Hudební skladateléHudební skladatelé Prezentace o nejvýznamnějších českých i světových hudebních skladatelích. Obsahuje i odkazy na hudební ukázky a související weby. Očekávaný výstup: rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, […]
  • Klasicismus, empír, romantismusKlasicismus, empír, romantismus Cílem prezentace je poskytnout přehled o jednotlivých oblastech umění, v nichž se směry projevily. Očekávaný výstup: rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních […]
  • Karel Hynek MáchaKarel Hynek Mácha Pracovním listem je opakování osobnosti Karla Hynka Máchy. Obsahem cvičení je i určení jazykového plánu, ale i znalosti osobnosti tohoto básníka a jeho díla. Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu […]
  • Národní obrození – 5. ročníkNárodní obrození – 5. ročník Karty z vlastivědy pro 5. ročník, období národního obrození. Součástí pracovního listu s kartami jsou správné odpovědi, odkazy pro učitele a návod na práci s listem. Očekávaný výstup: využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií […]
  • Historie českých divadel s WikipediíHistorie českých divadel s Wikipedií Pracovní list umožňuje propojit znalosti hudební výchovy a kulturních dějin obecně s dovednostmi žáků ve vyhledávání informací na internetu. Cílem je získat informace o českých divadlech a doplnit je do příslušných částí (bublin) […]
  • Kapitánská dcerkaKapitánská dcerka Pracovní list slouží k záznamu souvislé četby Puškinovy Kapitánské dcerky. Vede žáka od osobnosti spisovatele, přes zpracování příběhu a charakteristiku postav až k vlastní tvořivé činnosti na základě četby. Žák současně pracuje s dalšími […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Reklama

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se