Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Digitální test z fyziky pro 9. ročník: Bezpečnost při práci s elektrickým proudem.

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Didaktické testy s volitelnou odpovědí prověřují učivo z fyziky v 9. ročníku kapitoly Elektrický prod v tématu Střídavý proud a Bezpečnost při práci s el. proudem. Obsahuje 15 otázek prověřujících základní pojmy a využití naučených poznatků v životě. Ke každé otázce jsou navrženy 4 odpovědi, z nichž je jedna správná. Test má verzi A a B. Obě obsahují stejné otázky i odpovědi. Odpovědi jsou symetricky prohozené a znesnadňují možnost opisování spolusedících žáků.

Očekávaný výstup: rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí.

Stridavy_proud.doc
Bezpečnost s el.doc

SUCHORADSKÝ, Oldřich. Digitální test z fyziky pro 9. ročník: Bezpečnost při práci s elektrickým proudem.. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 13. 03. 2008, [cit. 2012-09-20]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/digitalni-test-z-fyziky-pro-9-rocnik-bezpecnost-pri-praci-s-elektrickym-proudem.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Střídavý proudStřídavý proud Materiál obsahuje pracovní list s osmisměrkou do hodiny fyziky ke kapitole Střídavý proud. Očekávaný výstup: využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí […]
  • Opakování – elmg. indukce, střídavý proudOpakování – elmg. indukce, střídavý proud Opakování pojmu elmg. indukce a vlastnosti střídavého proudu formou testu. Možnost vybrání odpovědi mezi třemi nabídkami, žák procvičuje čtení s porozuměním. Součástí testu je příklad na výpočet frekvence a periody. Test je vypracován pro […]
  • Zapojení jednoduchých el. obvodů se žárovkou, zvonkem a motůrkemZapojení jednoduchých el. obvodů se žárovkou, zvonkem a motůrkem video ukazuje, jak postupovat při zapojování jednoduchých elektrických obvodů se žárovkou, zvonkem a motůrkem. Využívá uplatnění schématu jednotlivých obvodů v praxi. Očekávaný výstup: sestaví správně podle schématu elektrický obvod a […]
  • Elektrické spotřebiče (pracovní list)Elektrické spotřebiče (pracovní list) Pracovní list pro práci v hodině fyziky na téma elektrospotřebiče. Procvičí a upevní fyzikální myšlení, kdy žák rozlišuje účinky elektrického proudu a jejich využití v praktickém životě. Očekávaný výstup: rozliší stejnosměrný proud od […]
  • Trampoty s desetinnými a periodickými zlomkyTrampoty s desetinnými a periodickými zlomky Prezentace seznamuje žáky s problematikou periodických čísel. Je doplněna pracovním listem. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Trampoty s […]
  • Laboratorní práce č. 31 – kmitavý pohybLaboratorní práce č. 31 – kmitavý pohyb Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 9. ročník prakticky ověřuje měření periody kmitavého pohybu. Očekávaný výstup: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Laboratorní práce č. 31 – kmitavý […]

Štítky: ,


Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se