Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

perioda Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Střídavý proud

22.04.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list s osmisměrkou do hodiny fyziky ke kapitole Střídavý proud.

Očekávaný výstup: využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Celý článek »


Opakování – elmg. indukce, střídavý proud

18.04.2013 Publikoval(a):

Opakování pojmu elmg. indukce a vlastnosti střídavého proudu formou testu. Možnost vybrání odpovědi mezi třemi nabídkami, žák procvičuje čtení s porozuměním. Součástí testu je příklad na výpočet frekvence a periody. Test je vypracován pro dvě oddělení.

Očekávaný výstup: využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Celý článek »


Trampoty s desetinnými a periodickými zlomky

15.01.2013 Publikoval(a):

Prezentace seznamuje žáky s problematikou periodických čísel. Je doplněna pracovním listem.

Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Celý článek »


Laboratorní práce č. 31 – kmitavý pohyb

03.11.2012 Publikoval(a):

Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 9. ročník prakticky ověřuje měření periody kmitavého pohybu.

Očekávaný výstup: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu

Celý článek »


Chemické prvky 3

19.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičení názvů a značek prvků. Žáci hledají vhodnou značku daného prvku a z výsledného hledání sestavují název dalšího prvku. Současně si procvičí hledání v MPTP. Lze použít pro jednotlivce i pro skupinovou práci.

Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Celý článek »Kyslík

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro jednotlivce, obsahuje základní údaje týkající se vlastností a použití kyslíku.

Očekávaný výstup: rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
Celý článek »


Tabulka prvků

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro jednotlivce i skupiny, obsahuje základní údaje týkající se tabulky prvků. Připojeno je i řešení.

Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Celý článek »


Rébusy

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje 4 rébusy týkající se tabulky prvků. Žáci určují dle zadání prvky ležící v dané skupině či periodě. Je přiloženo řešení.

Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Celý článek »


Chemické prvky 1 – křížovka

12.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje křížovku, v níž žáci vyplňují názvy prvků. Prvek si musí nejprve vyhledat v periodické tabulce na základě znalostí o skupinách a periodách. Řešení křížovky je doplněno.

Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Celý článek »


Digitální test z fyziky pro 9. ročník: Bezpečnost při práci s elektrickým proudem.

20.09.2012 Publikoval(a):

Didaktické testy s volitelnou odpovědí prověřují učivo z fyziky v 9. ročníku kapitoly Elektrický prod v tématu Střídavý proud a Bezpečnost při práci s el. proudem. Obsahuje 15 otázek prověřujících základní pojmy a využití naučených poznatků v životě. Ke každé otázce jsou navrženy 4 odpovědi, z nichž je jedna správná. Test má verzi A a B. Obě obsahují stejné otázky i odpovědi. Odpovědi jsou symetricky prohozené a znesnadňují možnost opisování spolusedících žáků.

Očekávaný výstup: rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí.
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se