Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Matematika Matematika a její aplikace

Sčítání desetinných čísel

Komplexní pomůcka pro výuku sčítání desetinných čísel. Materiál obsahuje výklad, pomůcku na tabuli, pomůcku pro žáky, interaktivní část sloužící k výuce a pracovní listy pro procvičování. Dále obsahuje i interaktivní pomůcku pro vyplňování na počítači a interaktivní test zvládnutí dovednosti.

Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

Sčítání desetinných čísel.xls

ZÁRUBOVÁ, Jana. Sčítání desetinných čísel. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 28. 04. 2011, [cit. 2013-01-31]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/scitani-desetinnych-cisel-2.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version