Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Anglický jazyk Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Zájmena

18.04.2013 Publikoval(a):

Prezentace určená pro vysvětlení užívání osobních a přivlastňovacích zájmen v anglickém jazyce, určená pro naprosté začátečníky. Doplněná procvičením probírané látky. Může sloužit k expozici i případně k fixaci učiva.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Skládej a čti 2

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál volně navazuje na první díl. Je určen skupině žáků, kteří čtou a předvídají další vývoj v textu. Následnou aktivitou může být zobrazení textu v obrázcích a převyprávění.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Vegetables

17.12.2012 Publikoval(a):

Práce je zaměřena na osvojení slovní zásoby na téma zeleniny. Jedná se o přiřazování názvů k obrázkům a procvičení formou křížovky. Navíc je zařazeno i použití neurčitého členu. Prezentace obsahuje správné řešení pracovních listů a je podpořena sluchově.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Reklama

Excellent 2 – minulý čas

26.11.2012 Publikoval(a):

Materál obsahuje hru na procvičení minulého času pravidelných a nepravidelných sloves.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Skládačka – barvy, čísla 1-20

10.10.2012 Publikoval(a):

Skládačka k procvičení názvů barev a čísel od 1 do 20. Kartičky rozstříháme dle přerušované linie. Úkolem žáků je skládat český a anglický ekvivalent.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »Skládačka – měsíce, dny v týdnu a roční období

09.10.2012 Publikoval(a):

Skládačka k procvičení názvů měsíců, dnů v týdnu a ročních období. Kartičky rozstříháme dle přerušované linie. Úkolem žáků je skládat český a anglický ekvivalent.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Záznamové listy pro sebehodnocení k testům z jazyka

30.09.2012 Publikoval(a):

Záznamové listy k testům podle učebnice angličtiny ENERGY I slouží žákům jako podklad k sebehodnocení, které vede k uvědomění si vlastních pokroků v jazyce a hledání cest ke zlepšení. Žák na list zaznamená počet bodů, kterých v testu dosáhl. Žáci si také mohou na záznamové listy před testem zaznamenat svůj odhad počtu bodů u jednotlivých položek.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Kdo je to?

23.09.2012 Publikoval(a):

Týdenní projekt.Žáci zjišťují formou kvízů, křížovek a jiných úkolů jména významých spisovatelů a další zajímavé informace o nich.

Očekávaný výstup: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se