Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

druhy vět Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Kontrolní test učiva 2. ročníku

13.12.2012 Publikoval(a):

Test k procvičení učiva: druhy vět, délka samohlásek, slova nadřazená, podřazená, protiklady, synonyma, pořádek slov ve větě.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Celý článek »


Opakování – věta, druhy vět

23.10.2012 Publikoval(a):

Test (pracovní list), ve kterém si žáci 2. třídy zopakují učivo o větě a o druzích vět. V pracovním listu je i místo pro diktát. Každý úkol je bodově hodnocen, žáci mají možnost využít sebehodnocení.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Test – druhy vět

18.10.2012 Publikoval(a):

Test, ve kterém si žáci zopakují učivo 2. ročníku na téma druhy vět. Součástí testu je i místo pro diktát.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Druhy vět

17.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, kde si žáci zábavnou formou procvičují učivo o větách a určují druhy vět.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Podzimní prázdninové opakování

15.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, který obsahuje opakování učiva matematiky – odčítání, slovní úlohy a učivo českého jazyka – druhy vět, počet slov.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Celý článek »Opakování českého jazyka ve 2. ročníku

14.10.2012 Publikoval(a):

Opakování českého jazyka ve 2. ročníku: psaní ú, u; počet slabik, věta, slova nadřazená a souřadná, řazení slov podle abecedy, tvorba vět ze slov, tvrdé souhlásky, druhy vět.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Věta jednoduchá, souvětí

05.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičení či ověření znalosti učiva o větě jednoduché a souvětí. Žáci rozhodují o druhu věty samostatně, nebo při skupinové práci.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Jak pejsek s kočičkou myli podlahu

05.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen pro skupinovou práci. Jednotliví členové skupin pracují nejdříve samostatně každý na své části, po splnění úkolu pak všichni společně sestaví pohádkový příběh. Prostřednictvím pracovních listů si žáci procvičí správné psaní slov ve větě, druhy vět, interpunkční znaménka a pořadí vět v textu.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Aprílová škola pro 5. třídu

03.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s aprílovou tematikou. Zábavné úkoly vedou žáky k procvičování učiva z českého jazyka.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Pracovní list „Zima”

01.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list k procvičování určení počtu slabik ve slově, vytváření slovních spojení, určování druhů vět, vyhledávání slov v osmisměrce.

Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se