Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

podstatné jméno Archives - Strana 4 z 5 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Přečti, poslouchej a spoj

23.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen pro individuální práci žáka, slouží k procvičení čtení a poslechu podstatných jmen. Žák pracuje s nedokončeným obrázkem, přečte si jednotlivá slova, poslouchá a dle diktátu učitele spojuje jednotlivé body. Sada nabízí i několik tipů pro další práci se slovy.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Předložky před námi s včelkou Mijou

23.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace je určena pro 2. ročník k seznámení a procvičení předložek. Žáci pracují s vyučujícím frontálně, samostatně nebo ve skupinách. Opakují také slovesa a podstatná jména.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Sudoku – pády podstatných jmen

23.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list k hravému procvičování pádů podstatných jmen pomocí oblíbené hry sudoku. Vhodné i pro skupinovou práci. Obsahuje čtyři hry i správná řešení.

Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Celý článek »


Reklama

Slovní druhy

23.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace je vhodná k úvodnímu zábavnému seznámení nebo k průběžnému opakování slovních druhů. Materiál shrnuje základní informace o jednotlivých slovních druzích. Vše je doplněno názornými obrázky.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Rozcvičky s pády

22.10.2012 Publikoval(a):

Náměty na procvičování pádů podstatných jmen hravou formou.

Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Celý článek »Podstatná jména pro třeťáky

22.10.2012 Publikoval(a):

Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Zvířata v ZOO

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list spojuje učivo českého jazyka a přírodovědy. Procvičuje hravou formou abecedu, rody a vzory podstatných jmen.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Podstatná jména – rod ženský

18.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech – rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Dobrou chuť

17.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list pro 4.–5. ročník s tematikou vaření. Zahrnuje oblast jazykové, literární i slohové a komunikační výchovy. Je vhodný pro práci ve dvojicích i ve skupinách.

Očekávaný výstup: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Celý článek »


Nákup

17.10.2012 Publikoval(a):

Žáci se stávají zákazníky v obchodě se slovy. Nakupují dle seznamu určité slovní druhy.

Očekávaný výstup: rozlišuj


ARONOVÁ, Petra. Nákup. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 01. 2010, [cit. 2012-10-17]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/nakup-2.html>. ISSN 1802-4785.
e slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se