Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Pohádka Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Pohádka O veliké řepě

05.10.2015 Publikoval(a):

Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci se slohový útvarem (popis).

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Celý článek »


O víle a pasáčkovi

12.06.2013 Publikoval(a):

Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5-ti pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v textu,dodrží logický sled událostí,předvídá obsah a pokračování textu,zaznamenává informace a myšlenky z textu, na základě četby dělá rozhodnutí). Lze využít i na 2. stupni.

Očekávaný výstup: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Celý článek »


Pohádky z pařezové chaloupky

12.06.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je motivací ke čtení knížky V. Čtvrtka Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. List je zaměřen na čtení s porozuměním.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Jan Werich

04.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je možno použít v souběhu s učebnicí, ukázkou děl Jana Wericha (Lakomá Barka, Líná pohádka). Aktivita je zaměřena nejen na práci se slovníky, ale průřezově zasahuje do učiva slohu (charakteristická vlastnost postav), dále na zopakování znalostí žáků o Osvobozeném divadle.

Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Celý článek »


Co říkají pohádkové postavy

25.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 12 obrázků pohádkových postav. Každá postava má 5 vět, které říká, a žáci je mají správně přiřadit.

Očekávaný výstup: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Celý článek »Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky, opravovat chyby a hledat bezchybně napsané věty. Motivováno oslovováním v pohádkách a lidových písničkách. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Pohádkové čtení s porozuměním

17.12.2012 Publikoval(a):

Oboustranné karty k vystříhání – na jedné straně je věta s chybějícím slovem, na druhé straně slovo pro kontrolu. Vždy 5 karet se tematicky týká jedné pohádky.

Očekávaný výstup: čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
Celý článek »


O žehuňském vodníkovi

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál je zaměřen na práci s textem. Žáci mají za úkol chronologicky poskládat části pohádky a dále splnit několik úkolů. Materiál je možné použít pro samostatnou i skupinovou práci.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Pohádky v číslech s obrázky

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje tři pracovní listy propojující učivo matematiky a českého jazyka. Žák počítá příklady, výsledky zapisuje slovy do křížovek a řešení doplňuje do textu pohádky, čímž si ověří čtení s porozuměním. Materiál obsahuje řešení.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Popis pohádkových postav

22.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí popis a přirovnání.

Očekávaný výstup: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se