Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

předložka místa Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Numbers and letters in the squares

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro malou skupinku žáků. Ti pracují s obálkami, ve kterých jsou rozstříhané kartičky. Na kartičkách jsou uvedena čísla a písmena, žáci nejprve skládají čísla od nejmenšího po největší, aby získali větu. Tu poté zakreslují do předem připraveného obrysu pokoje. Procvičujeme vazbu There is/are a předložky místa.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Living in the town

31.10.2012 Publikoval(a):

Sada tří pracovních listů slouží k procvičování jednoduchého čtení s porozuměním. Žáci pracují ve dvojici či samostatně. Podle obrázků vybírají vhodné názvy budov ve městě, čtou jednoduché věty s vazbou there is/are a dopisují do mapky centra města správné názvy.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


English Time – DVD – Maggie´s Remote Control

30.10.2012 Publikoval(a):

Žáci se zábavnou formou učí některá slovesa pohybu.

Očekávaný výstup: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Celý článek »


Reklama

Read and glue the pictures

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen k procvičování předložek místa (in, on, under, next to, behind aj.). Obsahuje obrázky, které žáci vystřihnou a nalepí podle instrukcí v textu. Je určen pro individuální práci, vhodné pro žáky se specifickou poruchou učení – dyslexií.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


A word picture

22.10.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dva obrázky, které jsou sestaveny ze slov. Žáci procvičují slovní zásobu (furniture, prepositions of place). Je určen pro individuální práci či dvojici žáků. Jejich úkolem je přečíst a oddělit správně jednotlivá slova a slovní spojení. Vhodné do hodin reedukační péče pro žáky zatížené jednou ze specifických poruch učení – dyslexií.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »Hidden words – furniture

22.10.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje několik úkolů k procvičení slovní zásoby (furniture). V tabulce se nacházejí části slov – úkolem žáků je správně je spojit (tužkou či vybarvit stejnou barvou) a slova poté napsat a nakreslit. Obrázky se dále dají využít různým způsobem – např. vystřihnout a lepit do sešitu dle instrukcí učitele/spolužáka (využití předložek místa). V materiálu je rovněž požadavek na rozdělení slov do správného pokoje v bytě/domě.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se