Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

vyprávění Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Read and predict

22.02.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen ke skupinové práci. Žáci pracují s částmi textu, tvoří věty a předvídají další vývoj minipříběhu.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Náměty pro vypravování

20.02.2013 Publikoval(a):

Dokument obsahuje náměty pro slohové vyučování – vypravování. Lze uplatnit i jako dílčí složky. Aktity podporují žákovu kreativitu.

Očekávaný výstup: uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Celý článek »


Reading with pictures

20.02.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen ke skupinové práci. Žáci pracují s obrázky a textem. Skládají obrázky dle nápovědy, vyprávějí vlastními slovy.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Celý článek »


A chain story – daily programme

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena žákům začínajícím s minulým časem prostým. Pracují ve skupině, řadí jednoduchý text dle logického sledu, dokreslují obrázky a doplňují věty na téma denní režim. Instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


A chain story

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro skupinu žáků, procvičuje čtení s porozuměním. Žáci seřadí rozstříhaný text, který navzájem nevidí, chronologicky, dokreslí obrázky a převyprávějí jednoduchý příběh.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »Sentences in pictures

21.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro malou skupinu žáků (max. 4). Jejich úkolem je číst, poslouchat, zakreslovat a později vyprávět podle obrázků. Námětem je denní režim člověka.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


2in1 reading

17.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro jednotlivce či spíše dvojici žáků. Společně čtou text, ve kterém se objevují informace o dvou příšerách. Žáci třídí texty – pomůckou jim je rozlišení mužského a ženského rodu (3. os. č.j.), nakreslí obrázky, ty poté popisují vlastními slovy. Procvičování tvarů slovesa HAVE a částí těla.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Jirkův interaktivní příběh

05.12.2012 Publikoval(a):

Prezentace dovoluje žákům zasahovat do děje Jirkova prázdninového příběhu. Je doplněna několika matematickými ú­koly.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Spisovatelem na pár chvil

04.12.2012 Publikoval(a):

Tři pracovní listy obsahující obrázkovou inspiraci pro tvorbu vyprávění. Žák pomocí hrací kostky zvolí hlavní postavu a místo děje svého vyprávění.

Očekávaný výstup: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Celý článek »


Vyprávění podle obrázkové osnovy – Rozbité okno

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost.

Očekávaný výstup: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se