Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Zájmena

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Žák třídí zájmena dle druhu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Zájmena.doc

MORAVOVÁ, Vladimíra. Zájmena. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 04. 04. 2011, [cit. 2013-01-29]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zajmena.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • KrtekKrtek Krtek leze podle meze, vyměřuje louku, sysel za ním pytel veze, že bude mlít mouku.
  • Verbos reguralesVerbos regurales Žák si procvičí časování pravidelných sloves. Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty Verbos regulares.doc HOPFOVÁ, Lucie. Verbos regurales. Metodický portál : Digitální […]
  • Rozdělení do skupin – fyzikaRozdělení do skupin – fyzika Materiál slouží k rozdělení žáků do skupin. Očekávaný výstup: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Rodělení do skupin – fyzika 6.-7. ročník.doc Rozdělení do skupin – […]
  • Učíme se s Ferdou MravencemUčíme se s Ferdou Mravencem Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, umožňuje aplikovat v křížovce učivo 2. ročníku a literární pojmy. Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Učíme se s Ferdou […]
  • A chain story – daily programmeA chain story – daily programme Aktivita je určena žákům začínajícím s minulým časem prostým. Pracují ve skupině, řadí jednoduchý text dle logického sledu, dokreslují obrázky a doplňují věty na téma denní režim. Instrukce jsou přiloženy. Očekávaný výstup: rozumí […]
  • OceányOceány Pracovní list zaměřený na orientaci na mapě a na základní vědomosti o oceánech. Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se