Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Život ve škole II. (naše třída)

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Žáci se na příkladu své vlastní třídy zamyslí nad vztahy mezi sebou navzájem a pokusí se řešit modelové konfliktní situace s uplatněním prvků tolerantního chování. Výukový materiál je vystaven na třífázovém modelu učení E-U-R a byl vyzkoušen v praxi.

Očekávaný výstup: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

Život ve škole II..doc
Metodický popis.doc

DOLEJŠKOVÁ, Petra. Život ve škole II. (naše třída). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 14. 12. 2010, [cit. 2012-12-17]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zivot-ve-skole-ii-nase-trida.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Konflikty v mezilidských vztazíchKonflikty v mezilidských vztazích Žáci se zamyslí nad konfliktními situacemi, jejich příčinami a tolerancí ve svém životě. Na základě modelových situací se pokusí navrhnout, jak konfliktním situacím předcházet a jak je případně řešit. Pracovní list s metodickou příručkou […]
  • Tramtarata a bumtarataTramtarata a bumtarata Tramtarata a bumtarata, zahrajeme pro zvířata, zahrajeme z vesela, jako správná kapela.
  • Rozdělení do skupin – matematikaRozdělení do skupin – matematika Materiál slouží k rozdělení žáků do skupin. Očekávaný výstup: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Rozdělení do skupin – matematika.doc SLONKOVÁ, Radmila. Rozdělení do skupin - matematika. Metodický portál : Digitální učební […]
  • Nahoru na horu Mount EverestNahoru na horu Mount Everest Interaktivní hra zaměřená na procvičování znalostí ze vzdělávací oblasti Regiony světa – Asie. Žáci se dostávají do role horolezců, kteří se prostřednictvím svých znalostí snaží zdolat nejvyšší vrchol Asie (ale i světa) Mount […]
  • J. A. KomenskýJ. A. Komenský Pomocí prezentace se žáci seznámí s životem a dílem J. A. Komenského. Očekávaný výstup: uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Jan Amos Komenský.ppt ZÁMOSTNÁ, Jaroslava. J. A. […]
  • Popis pohádkových postavPopis pohádkových postav Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí popis a přirovnání. Očekávaný výstup: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Popis pohádkových postav.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Popis pohádkových postav. […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Reklama

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se