Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Doplňující vzdělávací obory Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Opáčko z legislativy – škola v přírodě

27.01.2015 Publikoval(a):

V roce 1996 začala platit vyhláška MŠMT č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě.  Nahradila ji vyhláška č. 224/2005 Sb., která zrušila některé vyhlášky v působnosti MŠMT. Aktuálně tedy neexistuje žádná vyhláška, která by se zabývala školou v přírodě komplexně. To znamená, že řízení a organizaci škol v přírodě upravuje shluk nekonečna vyhlášek a zákonů, které níže uvádím. A upozorňuji, že nejsou zdaleka všechny, kterých je možno se dopátrat.

  • Zákon 561/2004 Sb.,
  • Zákon 471/2005 Sb.,
  • Zákon 258/2000 Sb.,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb.,
  • Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb.,
  • Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb.,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb.,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb.,
  • Vyhláška MZ č.410/2005 Sb.

Pojďme se tomu podívat blíže na zoubek a odhalit opravdu nutné základy, bez jakých se nepohneme. Kontaktovala jsem firmu Novach s. r. o., která se zabývá organizováním škol v přírodě a jiných školních pobytů, zda-li by se nepodělili o své zkušenosti s tímto tématem. Obchodní zástupce firmy, pan Tomáš Synek mi vypracoval krátký a výstižný manuál bez kterého se neobjede prý ani jedna kontrola z KHS na škole v přírodě.

Celý článek »


Můj erb

26.03.2013 Publikoval(a):

Přes pohádkové postavy k sebepoznávání. Výstupem aktivity je osobní erb dovedností každého žáka.

Očekávaný výstup: si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
Celý článek »


Co se mi nedaří

26.03.2013 Publikoval(a):

Postava skřítka ukáže žákům, že nedostatky bývají vyvažovány přednostmi. Žáci se pokusí pojmenovat své slabé stránky a hledají možnosti, jak je překonat. Motivací je krátká pohádka o skřítkovi. Lze zařadit vytváření vlastních skřítků, kteří žákům budou pomáhat: skřítek Pomocníček, Radílek, Kamarád atp.

Očekávaný výstup: si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
Celý článek »


Co říká tvář a tělo?

30.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list nabízí několik kreslených situací, v nichž se žáci zamyslí nad tím, co může vyjadřovat lidská tvář.

Očekávaný výstup: reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit jednoduchou otázku
Celý článek »


Etika – mimika

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál rozvíjí základní komunikační dovednosti – neverbální komunikaci. Obsahuje dvě sady karet s obrázky různých výrazů obličeje a popis aktivit s nimi.

Očekávaný výstup: reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit jednoduchou otázku
Celý článek »Gestikiáda

13.12.2012 Publikoval(a):

Formou pracovního listu doplněného obrázky materiál rozvíjí základní komunikační dovednosti – neverbální komunikaci.

Očekávaný výstup: reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit jednoduchou otázku
Celý článek »


Já na to mám

05.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list znázorňuje modelové situace z každodenního života dětí a mládeže. Žáci se zamyslí nad komunikací mládeže v dnešní společnosti.

Očekávaný výstup: si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
Celý článek »


Zdravím, zdravíš, zdravíme

05.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je zaměřen na nácvik vhodného chování v každodenních situacích.

Očekávaný výstup: si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci
Celý článek »


Verben sein und haben in Präsens und Präteritum

03.10.2012 Publikoval(a):

Žáci doplňují v první části slovesa být a mít v přítomném čase a v druhé části v minulém čase. Pro porozumění obsahu vět mohou pracovat se slovníkem. Ve třetí části si vyluští křížovku, s jejíž tajenkou může učitel dále pracovat (žáci např. popíší třídu).

Očekávaný výstup: napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
Celý článek »


Wer wohnt wo? (Spiel)

02.10.2012 Publikoval(a):

Žáci nacvičují pomocí kartiček dialogy. Procvičují otázky a odpovědi: 1. Wie heißt du? Ich heiße Tom. 2. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien? 3. Wo liegt Wien? Wien liegt in Österreich.

Očekávaný výstup: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se