Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Opáčko z legislativy – škola v přírodě

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


V roce 1996 začala platit vyhláška MŠMT č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě.  Nahradila ji vyhláška č. 224/2005 Sb., která zrušila některé vyhlášky v působnosti MŠMT. Aktuálně tedy neexistuje žádná vyhláška, která by se zabývala školou v přírodě komplexně. To znamená, že řízení a organizaci škol v přírodě upravuje shluk nekonečna vyhlášek a zákonů, které níže uvádím. A upozorňuji, že nejsou zdaleka všechny, kterých je možno se dopátrat.

 • Zákon 561/2004 Sb.,
 • Zákon 471/2005 Sb.,
 • Zákon 258/2000 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb.,
 • Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb.,
 • Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb.,
 • Vyhláška MZ č.410/2005 Sb.

Pojďme se tomu podívat blíže na zoubek a odhalit opravdu nutné základy, bez jakých se nepohneme. Kontaktovala jsem firmu Novach s. r. o., která se zabývá organizováním škol v přírodě a jiných školních pobytů, zda-li by se nepodělili o své zkušenosti s tímto tématem. Obchodní zástupce firmy, pan Tomáš Synek mi vypracoval krátký a výstižný manuál bez kterého se neobjede prý ani jedna kontrola z KHS na škole v přírodě.

“Manuál”

Povinnosti subjektů (ZŠ, MŠ, firem, aj.), které vysílají děti na školu v přírodě, ukládá především zákon č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví.

Příklady:

Měsíc před konání školy v přírodě ohlásit KHS v místě konání ŠvP následující:

 • termín a místo konání
 • počet dětí
 • způsob zabezpečení pitnou vodou
 • způsob zajištění stravování

*pozn.: V případě, že pitná voda není dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., musí být součástí hlášení na KHS protokol o rozboru pitné vody.

Na ŠvP je možné vyslat jen dítě, které:

 • Je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává odkaz č. 3 praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Posudek má platnost 1 roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 • Nejeví známky akutního onemocnění.
 • Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

*pozn.: K této administrativě slouží formulář posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a druhý je formulář bezinfekčnosti, který je třeba vyplnit až v den odjezdu.

Fyzických osob při škole v přírodě:

 • Fyzické osoby jako dozor nebo zdravotník, musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař.

*pozn.: Nevztahuje na pedagogické a zdravotnické pracovníky. (Co je pedagogický/zdravotnický pracovník? A jak tuto skutečnost dokázat kontrole z KHS? Tyto dvě otázky si zaslouží v budoucnu samostatný článek k pobavení.)

Fyzické osoby činné při stravování:

 • zdravotní průkaz
 • znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

Zdroje:

 


Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se