Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

kartička Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Kvarteto

07.09.2016 Publikoval(a):

Materiál je tvořen kartičkami pro hru klasického kvarteta. Lze využít i pro opakování slovní zásoby, hláskování apod.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


Otázkám rozumíme

26.02.2013 Publikoval(a):

Žáci pracují s otázkami na kartičkách několika způsoby, procvičí si tak porozumění otázkám i tvorbu odpovědí.

Očekávaný výstup: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
Celý článek »


Let´s bring the words

26.02.2013 Publikoval(a):

Žáci ve dvou týmech hledají anglická slova na kartičkách ve vymezeném prostoru a dávají je ve správném pořadí na určené místo.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Chemické DOMINO – prvky

18.02.2013 Publikoval(a):

Hra s trojúhelníkovými kartičkami procvičuje zábavnou formou značky prvků probírané na základní škole. Správným sestavením lze získat tajenku. Hra obsahuje i návod a pravidla ke hře.

Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Celý článek »


Match questions and answers

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita pro skupinky žáků. Dostanou obálku s nastříhanými otázkami a odpověďmi, na lavici je spojují logicky k sobě.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »Game with letters

12.02.2013 Publikoval(a):

Hra určená pro skupinky žáků, žáci na herním plánu sestavují anglická slova z písmenek na malých kartičkách,a to buď svisle, nebo vodorovně, a získávají tak body.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Mixed sentences

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita pro jednotlivé žáky nebo dvojice, žáci sestavují a zapisují nastříhané věty z obálek.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Make pairs

31.01.2013 Publikoval(a):

Sada kartiček, která obsahuje základní slovíčka a jejich popis. Žák tvoří správné dvojice. Kartičky se mohou využít i k práci ve skupinách, u pokročilejších žáků jako pexeso. Kartičky je vhodné zalaminovat.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Pythagorova věta v dominu

22.01.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 2 sady příkladů k Pythagorově větě. Žáci počítají ve skupinkách a seřazují výsledky jako v dominu. Je přiloženo autorské řešení.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Celý článek »


Pexeso – abeceda

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určená pro dvojice či malé skupinky žáků, žáci si hravou formou procvičují probranou anglickou abecedu a slovní zásobu.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se