Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

podstatná jména Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Podstatná jména a slovesa

17.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je zaměřený na procvičení slovních druhů – podstatných jmen a sloves.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Pády s kostkou

17.12.2012 Publikoval(a):

Jedná se o hru určenou k procvičení skloňování podstatných jmen jednotlivých rodů.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Abeceda

27.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje hrací karty k procvičení podstatných jmen začínajících na zvolenou hlásku. Hravou formou je rovněž obohacována žákova slovní zásoba.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Hrajeme si s pády

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě varianty aktivit, v nichž si žáci procvičí tvoření předložkových spojení s podstatnými jmény a určování pádů podstatných jmen. Materiál je doplněn pracovním listem určeným k ověření zvládnutí učiva.

Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Celý článek »


Úly – slovní druhy

20.11.2012 Publikoval(a):

Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování slovních druhů. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »Člen určitý a neurčitý v 1. a 4. pádě

05.11.2012 Publikoval(a):

Žáci si procvičí používání členu určitého a neurčitého v 1. a 4. pádě v konkrétních větách, zároveň si procvičí podstatná jména.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Celý článek »


Olympijská čeština č. 2

04.11.2012 Publikoval(a):

Čtenářská gramotnost v hodině českého jazyka ve 4. ročníku.

Očekávaný výstup: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Celý článek »


Skloňování podstatných jmen

30.10.2012 Publikoval(a):

Kartičky k tisku a zalaminování k procvičování skloňování podstatných jmen.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Podstatná jména pro druháky s kamarádem Honzíkem

18.10.2012 Publikoval(a):

Žáci se seznamují s podstatnými jmény. Třídí podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí. Vyhledávají podstatná jména mezi dalšími slovními druhy. Doplňují vhodná podstatná jména do vět.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Slovní druhy – test pro 2. ročník

09.10.2012 Publikoval(a):

Test na prověření znalostí slovních druhů, zaměřený především na podstatná jména. Základem testu je práce s úvodním textem.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se