Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

přirovnání Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Hladový jako…

12.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list doplněný obrázky rozvíjí žákovu slovní zásobu z oblasti přirovnání.

Očekávaný výstup: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
Celý článek »


Můj život ve svíčkách

30.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list, ve kterém žáci zpracovávají podle vlastního výběru nejzajímavější či nejdůležitější fakta ze svého života. Text mají za úkol obohatit metaforou, personifikací nebo přirovnáním.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Celý článek »


Obrázkové vysvědčení

10.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list s vysvědčením, z něhož se na nás místo známek usmívají obrázky zvířat. Úkolem žáků je napsat slovní hodnocení dívky, které toto vysvědčení patří.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Celý článek »


Reklama

Víš, co znamená, když se řekne…?

17.12.2012 Publikoval(a):

Cílem práce je oživit projev žáků používáním přirovnání. Žáci si uvědomují význam přirovnání a vybírají nejvhodnější výraz, který tento význam vystihuje.

Očekávaný výstup: využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
Celý článek »


S Pustrpalkem do Brixenu

17.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, jehož prostřednictvím si žáci zopakují učivo o Karlu Havlíčku Borovském. Součástí učebního materiálu je obrazová příloha.

Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Celý článek »Dalimilova kronika

26.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s textem z Dalimilovy kroniky. Ukázka se týká pověsti Ctirad a Šárka.

Očekávaný výstup: uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Celý článek »


Popis pohádkových postav

22.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí popis a přirovnání.

Očekávaný výstup: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Celý článek »


Sport a ryby nejen nám se líbí

22.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, jehož prostřednictvím se buď žáci seznámí s životem a dílem Oty Pavla, nebo si tímto listem již získané poznatky zopakují.

Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Celý článek »


Popis osoby

22.11.2012 Publikoval(a):

Pomocí jednoduchých postupů žáci vytváří popis osoby Marťánka z jiné planety.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Velikonoční doplňování

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se