Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

pexeso Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Kleidung und Schuhe

17.04.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje obrázkové výukové karty k rozstříhání a manipulaci a dále pracovní list s úkoly a křížovkou, je věnován základní slovní zásobě z oboru oděv a obuv. K dispozici jsou i kartičky ke hře pexeso. Obsahuje řešení.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Houby

25.03.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání hub, pexeso a pracovní listy, které využijete při opakování a upevňování učiva.

Očekávaný výstup: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
Celý článek »


Animals – game

22.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si procvičí popis zvířat. Pracovní list lze využít také jako domino a pexeso.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Pexeso – násobilka

22.02.2013 Publikoval(a):

Procvičení malé násobilky. Kartičky je dobré zalaminovat.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Pexeso – lineární funkce

21.02.2013 Publikoval(a):

Didaktická hra na principu známé společenské hry k využití jak ve škole při podpoře přímé výuky, tak doma při opakování a procvičování probrané části učiva o lineárních funkcích a jejich základních vlastnostech. Při použití formou skupinové práce si žáci vyzkoušejí i schopnost kolektivní spolupráce, případné dělby úkolů či hledání nejvhodnějších strategií uplatnitelných při hře.

Očekávaný výstup: vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Celý článek »Logopedické pexeso – hláska Ř

20.02.2013 Publikoval(a):

Materiál sloužící k procvičení hlásky Ř na začátku a uprostřed slova formou pexesa (obrázek – slovo).

Očekávaný výstup: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Celý článek »


Lidé a čas – hodiny

20.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy, interaktivní hru a pexeso pro procvičení tématu hodiny.

Očekávaný výstup: využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Celý článek »


Karetní hra pexeso – savci

18.02.2013 Publikoval(a):

Hra, při které si žáci formou obrázků a příslušného textu procvičují znalosti o savcích. Součástí je návod a pravidla.

Očekávaný výstup: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
Celý článek »


Karetní hra pexeso – hudební nástroje

18.02.2013 Publikoval(a):

Hra, při které si žáci formou obrázků a příslušného textu procvičují znalosti o hudebních nástrojích. Součástí je návod a pravidla.

Očekávaný výstup: využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
Celý článek »


Počítání do 15

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje domina na procvičování počtu prvků do 15 a pexesa na sčítání a odčítání v oboru do 12. Pexesa doporučuji pro lepší orientaci ukládat do dvou sloupců – do jednoho pouze příklady, do druhého jen výsledky. Jinak se jedná o typickou hru pexeso, žáci však otáčí jednu kartu z jednoho sloupce a jednu z druhého. Pexesa doporučuji podlepit papírem, aby nebyla z druhé strany čísla patrná.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se