Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

psaní Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Hravé psaní pomáhá dětem skamarádit se s písmenky

12.11.2015 Publikoval(a):

Počáteční nadšení z prvních dnů ve škole už opadlo a ze vzrušujících zážitků, které přinášejí první dny ve škole, se začíná stávat každodenní rutina s množstvím povinností. Prvňáčci s nostalgií vzpomínají na časy v mateřské školce, kde si mohli celé dny jen hrát. Pomozte jim proměnit učení v zábavu. Místo nudného biflování si zase hrajte. Pomoci vám mohou naučné hry, které dětem umožní veselou a zábavnou formou získat potřebné dovednosti. Příkladem mohou být sady Psaní a mazání – Písmenka nebo Psaní a mazání – Číslice.
Celý článek »


Přilož správné slovo

25.02.2013 Publikoval(a):

Materiál, na kterém si žáci procviči čtení psacího písma. V materiálu naleznete 48 obrázků a k nim 48 + 48 psacích a tiskacích slov, která žáci mohou přikládat nebo třeba lepit.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Rozlišování figury a pozadí

21.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 2 pracovní listy a 32 kartiček k rozvoji zrakové percepce za pomocí cvičení rozlišení figury a pozadí.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Reklama

Zakroužkuj slabiky

26.11.2012 Publikoval(a):

Žáci mají za úkol vybrat z daných slabik ty, které tvoří název obrázku. Vzniklé slovo potom přepíší. Materiál obsahuje pracovní listy dvou různých obtížností a řešení pro učitele.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Velká písmena

26.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list procvičuje pravopis v psaní velkých písmen.

Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
Celý článek »Psaní tak trochu jinak

19.11.2012 Publikoval(a):

Sada obsahuje několik různých materiálů k procvičování psaní v cizím jazyce. S malou úpravou lze použít ve všech ročnících druhého stupně ZŠ.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Zašifrované věty

19.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list určený pro 1. třídu. Pomocí šifrovacího klíče žáci luští věty. Procvičujeme postřeh a pozornost. Následuje přepis tiskacího písma do psací podoby. V závěru pracovního listu jsou uvedeny další možnosti práce.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Pomoz mi najít chyby a opravit je

03.11.2012 Publikoval(a):

Jednoduchý pracovní list k pochopení textu a následné opravě jeho obsahu. Určeno pro 1. třídu.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Celý článek »


Škrtni přebytečné písmenko

24.10.2012 Publikoval(a):

Žáci mají za úkol škrtnout přebytečné písmenko v jednotlivých slovech a správná slova potom přepsat. Nápovědou jsou jim obrázky.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


What we use at school

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy pro žáky se specifickou poruchou učení – dysgrafií. Materiál je určen pro jednotlivce, nejen do hodin reedukační péče. V jednotlivých cvičeních žák spojuje slova, hledá správné části slov, vyslovuje, přepisuje, pojmenovává a seřazuje.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se