Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

skládání Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Skládání sil

22.04.2013 Publikoval(a):

V pracovním sešitu jsou připravena cvičení na skládání rovnoběžných a různoběžných sil.

Očekávaný výstup: určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
Celý článek »


Loto

31.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k procvičování logického myšlení a orientaci v rovině.

Očekávaný výstup: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
Celý článek »


Match the expressions, finish the dialogues

05.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k upevnění a procvičení výrazů/frází používaných v každodenních situacích. Karty nastříháme, zamícháme a rozdáme žákům. Jejich úkolem je najít dvojice. Rovněž jsou dané fráze/výrazy námětem k vytvoření nových rozhovorů.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci

Celý článek »


Read, cut and match

05.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje obrázky (činnosti) a věty. Žáci pracují ve dvojici či individuálně. Nejprve pojmenují všechny obrázky správným slovesem a nastříhají je. Poté přečtou i věty, rovněž je nastříhají a skládají/lepí k sobě patřící věty a obrázky. Materiál je vhodný i pro žáky zatížené dyslexií, využívá prvků činnostního učení.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Celý článek »


Jumping letters – verbs

29.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen zejména žákům se specifickou poruchou učení – dyslexií (k procvičení zrakového rozpětí), je vhodný pro individuální práci – do hodin reedukační péče. Pracovní list nabízí několik obrázků, které žák nejprve pojmenuje. Poté v jednotlivých skupinách písmen pomocí šipek naznačí správné pořadí a slovo napíše. Žák pracuje s různými tvary a velikostmi písmen. Doplňková aktivita – tvoření vět.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Celý článek »Řady vyjmenovaných slov

25.10.2012 Publikoval(a):

Kartičky s vyjmenovanými slovy a upevňování řad vyjmenovaných slov pamětně. Hravá aktivita s možností zařazení na počátku každé hodiny.

Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Celý článek »


Přečti, spoj a nalep

25.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje tabulku s větami a obrázky. Žáci pracují ve dvojici či individuálně. Nejprve přečtou věty a nastříhají kartičky. Poté pojmenují obrázky vhodným slovesem a rovněž je nastříhají. Skládají a lepí k sobě patřící věty a obrázky.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Sentences in squares – present simple

25.10.2012 Publikoval(a):

Materiál k procvičování tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém. Je určen pro práci ve dvojici či v malé skupince. Nastříháme hrací karty dle čar a rozdáme žákům. Jejich úkolem je skládat tyto karty tak, aby tvořily různé věty. Jednotlivé věty později mohou rozvinout ústně nebo písemně (např. dodat vlastní informace, popsat osoby, vytvořit záporné věty či otázky).

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Sentences in envelopes

23.10.2012 Publikoval(a):

Žáci pracují ve dvojici. Obdrží obálku, ve které je rozstříhaná anglická věta. Jejich úkolem je větu poskládat a správně zapsat. Poté kartičky vrátí zpět do obálky a pošlou do jiné lavice. Obálky se předávají tak dlouho, až mají všechny dvojice zapsány všechny věty. (Vyučující potřebuje 11 obálek). Úkol navíc: žáci seřadí věty po sobě tak, jak se logicky udály v běžném dni Simona.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Věty ukryté v obálkách

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list využívá prvků činnostního učení. Žáci pracují ve dvojici. Obdrží obálku, ve které je rozstříhaná oznamovací věta/otázka. Jejich úkolem je větu poskládat a správně zapsat. Poté kartičky vrátí zpět do obálky a pošlou do jiné lavice. Obálky se předávají tak dlouho, až mají dvojice zapsány všechny věty. (Vyučující potřebuje 10 obálek). Další úkol: žáci se mohou pokusit rozvíjet složené věty – z jednoduché věty vytvoří souvětí, souvětí obměňují.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se