Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Jak Honza chytře porazil draka 2

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Zatímco část 1 je zaměřena na receptivní činnosti, navazující aktivita 2 je založena na produktivních činnostech. Spojuje slohovou a literární výchovu s výchovou mediální. Jednotlivé části lze proto zařadit do různých hodin.

Očekávaný výstup: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

Jak Honza chytře porazil draka 2.doc

SOTOLÁŘ, Zdeněk. Jak Honza chytře porazil draka 2. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 05. 2009, [cit. 2012-10-08]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/jak-honza-chytre-porazil-draka-2.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Zpráva z pohádkyZpráva z pohádky Žáci tvoří dva texty, pohádku a zprávu. Uvědomují si rozdílnost jak stavby, tak i jazykových prostředků obou textů. Podle situace a zkušenosti žáků může učitel připomenout, že zpráva obvykle odpovídá na otázky „co, kdo, kdy, kde, […]
  • O víle a pasáčkoviO víle a pasáčkovi Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5-ti pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v […]
  • Barbořin dopis z táboraBarbořin dopis z tábora Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní adresy a dopisu po stránce formální i obsahové. Celá aktivita je motivována textem Zdeňka Svěráka – Barbora píše z tábora. Na základě tohoto textu se žák pokusí o […]
  • Zlatý kolovratZlatý kolovrat Pracovní list pro samostatnou práci s textem balady Zlatý kolovrat. Očekávaný výstup: uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl […]
  • Literární a jazykový testLiterární a jazykový test Tento materiál slouží jako rychlý procvičovací nebo opakovací test z literatury a jazyka. Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Literární a jazykový test.doc KOMSOVÁ, Martina. […]
  • Ezopovy bajkyEzopovy bajky Pracovní list zaměřený na čtení s porozuměním. Očekávaný výstup: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Ezopovy bajky.doc HRNČÁRKOVÁ, Jaroslava. Ezopovy bajky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 06. 03. […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Napsat komentář

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se