Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

dopis Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Na poště

13.07.2017 Publikoval(a):

Žák řeší praktické slovní úlohy, se kterými se může setkat na poště, vypočítává ceny poštovného a sestavuje obdobné slovní úlohy.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Obdélník

16.07.2014 Publikoval(a):

Dvě strany tu delší jsou
a dvě kratší zůstanou,
dveře, dopis, lednice
či na boty krabice.


O víle a pasáčkovi

12.06.2013 Publikoval(a):

Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5-ti pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v textu,dodrží logický sled událostí,předvídá obsah a pokračování textu,zaznamenává informace a myšlenky z textu, na základě četby dělá rozhodnutí). Lze využít i na 2. stupni.

Očekávaný výstup: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Celý článek »


Psaní – tvary zájmena JÁ

21.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat tvary zájmena JÁ k daným pádům. Zároveň si procvičí psaní dopisu a adresy.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Úplnost textu – komunikační a slohová výchova

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž bude žák posuzovat úplnost či neúplnost daného textu a určovat, o jaký žánr písemného projevu se jedná.

Očekávaný výstup: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Celý článek »Barbořin dopis z tábora

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní adresy a dopisu po stránce formální i obsahové. Celá aktivita je motivována textem Zdeňka Svěráka – Barbora píše z tábora. Na základě tohoto textu se žák pokusí o stručnou charakteristiku Barbory.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Adresa

18.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen pro nácvik a ověření dovednosti psát adresu svého vlastního či kamarádova bydliště. Můžeme ho využít i ke slohovému cvičení – jednoduchému pozdravu, přání k narozeninám, k Vánocům nebo Velikonocům. Kreativní částí je doplnění pohlednicového obrázku dle vlastní fantazie. Z tohoto důvodu doporučuji vytištění na kvalitnější neprůhledný papír. Materiál je doplněn o zvětšenou podobu formuláře adresy pro předložení správné varianty jako vzor.

Očekávaný výstup: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Celý článek »


Jak Honza chytře porazil draka 2

08.10.2012 Publikoval(a):

Zatímco část 1 je zaměřena na receptivní činnosti, navazující aktivita 2 je založena na produktivních činnostech. Spojuje slohovou a literární výchovu s výchovou mediální. Jednotlivé části lze proto zařadit do různých hodin.

Očekávaný výstup: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
Celý článek »


Paní listonoška

03.10.2012 Publikoval(a):

V tomto pracovním listě si žáci hravou formou procvičí sčítání do dvaceti. Spojují výsledek součtu v dopise s patřičným domem.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se