Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Němčina Archives - Strana 10 z 10 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Rund ums Essen

08.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list zaměřený na procvičování slovní zásoby k danému tématu.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Meine Freizeit

03.10.2012 Publikoval(a):

Žáci si v pracovním listě prcvičí slovesa formou křížovky. V dalších cvičení pracují s obrázky a odpovídají na otázky s využitím stupňování „gern” a „gut” a způsobového slovesa „können”.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Verben sein und haben in Präsens und Präteritum

03.10.2012 Publikoval(a):

Žáci doplňují v první části slovesa být a mít v přítomném čase a v druhé části v minulém čase. Pro porozumění obsahu vět mohou pracovat se slovníkem. Ve třetí části si vyluští křížovku, s jejíž tajenkou může učitel dále pracovat (žáci např. popíší třídu).

Očekávaný výstup: napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
Celý článek »


Reklama

Wer wohnt wo? (Spiel)

02.10.2012 Publikoval(a):

Žáci nacvičují pomocí kartiček dialogy. Procvičují otázky a odpovědi: 1. Wie heißt du? Ich heiße Tom. 2. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien? 3. Wo liegt Wien? Wien liegt in Österreich.

Očekávaný výstup: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace
Celý článek »


Lesentest: Wochenende von Familie Braun

01.10.2012 Publikoval(a):

V první části pracovního listu doplní žáci mezery souvislého textu s použitím nabídky slov. V druhé části rozhodnou, které výpovědi jsou správné a chybné. Ve třetí části vyplní křížovku, v níž si procvičí slovesa. Ve čtvrté části napíší žáci pár vět v přítomném či minulém čase k tajence (Mein Wochenende).

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »Vliv němčiny na češtinu a naopak

01.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list žáky motivuje k učení němčiny. Pomůže jim si uvědomit blízkost obou jazyků a znalost německých slov. Netradiční pohled na oba jazyky akcentuje jejich podobnost.

Očekávaný výstup: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Celý článek »


Přehled německé výslovnosti

01.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je vhodný pro zopakování výslovnosti hlásek v němčině (například po prázdninách). Žáci slova mohou doplňovat samostatně, ve dvojicích s pomocí učebnice nebo poslechem cvičení z učebnice.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
Celý článek »


Die Musik – Legende Falco – pracovní list k préteritu

28.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list se vztahuje k textu o Falcovi a zaměřuje se na procvičení préterita. Na text navazují další cvičení a úkoly – doplnit správné tvary sloves v préteritu, sestavit profil tohoto zpěváka, doplnit tabulku se slovesy, doplnit na základě textu slovíčka.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se