Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

animal Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Riskuj – Animals

12.06.2013 Publikoval(a):

Hra je určena pro žáky 2. až 3. třídy. Cílem je procvičit s žáky hravou formou slovní zásobou z tematické oblasti Animals.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Soubor interaktivních cvičení

16.04.2013 Publikoval(a):

Interaktivní procvičování správného slovosledu ve větách, názvů měsíců a zvířat přímo v internetovém prohlížeči. Žák v časovém limitu skládá z nabídnutých slov celou větu nebo přiřazuje položky z pravého sloupce k položkám z levého sloupce. Okamžitě se dozví výsledek své práce.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Interaktivní křížovka – Animals

16.04.2013 Publikoval(a):

Procvičování názvů zvířat v anglickém jazyce v interaktivní verzi. Na základě nápovědy, která se schovává pod jednotlivými čísly u každé řady (vodorovné či svislé), žák doplňuje anglická slova přímo ve svém internetovém prohlížeči. Po skončení žák potvrdí tlačítko „Zkontroluj“, aby viděl své celkové procentuální hodnocení. Ověřeno u žáků 6. ročníku.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Reklama

Animals – game

22.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si procvičí popis zvířat. Pracovní list lze využít také jako domino a pexeso.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Feelings about animals

21.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro dvojice žáků. Vzájemně o sobě zjišťují, které zvíře jim vadí nebo ho mají rádi… Svá zjištění si zapisují do tabulky. Poté sdělí ostatním, co zjistili – hovoří ve 3. os. č. jedn. Jsou přiloženy i obměny pro sestavení nové tabulky.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »Houses and Animals

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje domečky, které se nakopírují na různobarevné papíry, a zvířátka. Aktivita je určena pro práci ve dvojicích či ve skupině. Jeden žák umístí zvířátka pod domečky a druhý anglickou vazbou Is there a…? zjišťuje a zaznamenává, kde kdo bydlí. Materiál lze využít i na řadu dalších aktivit.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »


Los animales

12.02.2013 Publikoval(a):

V prvním cvičení žák vyhledá zvířata v osmisměrce. Ve druhém cvičení rozluští anagramy a přiřadí správný obrázek.

Očekávaný výstup: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Celý článek »


Do you know animals?

31.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list se zábavným procvičováním slovní zásoby z oblasti zvířat.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Hra bingo – Animals

25.01.2013 Publikoval(a):

Hra bingo. Žáci si rozvíjí komunikativní kompetence v tematickém celku Animals – pozorně naslouchají, pečlivě vyslovují, obohacují si svou slovní zásobu.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Cards – animals – pracovní list

24.01.2013 Publikoval(a):

Kartičky se zvířaty. Je vhodné je zalaminovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se