Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

číslovka Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6

25.03.2013 Publikoval(a):

Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves, příslovcí. Pracovní list je sestaven tak, aby se v textu vyskytovaly pouze dané slovní druhy. Každý slovní druh je zařazen několikrát. Pracovní list lze využít k samostatné práci i k práci ve skupině.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Klapzubova jedenáctka

20.03.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje motivační dopis a úkoly k procvičení učiva o číslovkách. Je motivován knížkou Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka. Následují úkoly pro skupinovou práci – třídění číslovek podle druhů, doplňování teček za číslovkami řadovými.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Číslovky s Tutanchamonem

22.02.2013 Publikoval(a):

Nač procvičovat číslovky na neživotných učebnicových textech?! Tento materiál aplikuje učivo o číslovkách na dobrodružné vyprávění z období starověkého Egypta. Vytváří tak motivační mezipředmětový vztah čeština–historie (lidé a čas). Prostor je ponechán i pro individuální slohovou tvorbu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Číslovky

21.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva o číslovkách. Žáci si zopakují především druhy číslovek a psaní jejich správných tvarů.

Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Celý článek »


Na nákupech s číslovkami

18.02.2013 Publikoval(a):

Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »Numbers – find mistakes

30.01.2013 Publikoval(a):

Jednoduchý pracovní list je určen mladším žákům, kteří se seznamují s psanou podobou číslovek v anglickém jazyce.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Číslovky

30.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Numbers and letters in the squares

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro malou skupinku žáků. Ti pracují s obálkami, ve kterých jsou rozstříhané kartičky. Na kartičkách jsou uvedena čísla a písmena, žáci nejprve skládají čísla od nejmenšího po největší, aby získali větu. Tu poté zakreslují do předem připraveného obrysu pokoje. Procvičujeme vazbu There is/are a předložky místa.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


The dates

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě části. Žáci pracují s řadovými číslovkami a procvičují si data.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »


Pohádky v číslech s obrázky

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje tři pracovní listy propojující učivo matematiky a českého jazyka. Žák počítá příklady, výsledky zapisuje slovy do křížovek a řešení doplňuje do textu pohádky, čímž si ověří čtení s porozuměním. Materiál obsahuje řešení.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se